Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEFSİR ESERLERİNİ KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLA OKUMAK
(READING OF THE TAFSIRS WITH CULTURAL ANTHROPOLOGICAL APPROACH )

Yazar : Hatice AVCI    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 511-523
163    75


Özet
Tefsir eserleri, müfessirlerin tefsir alanında bir insanî faaliyet olarak yaptıkları Kur’ân ile hayatına anlam verme çabasında bireysel ve sosyokültürel durumlarının yansımalarını içeren eserlerdir. Bu durum doğal olmakla birlikte, müfessirlerin amacının ilahî maksadı anlama gayreti gözetmesi, söz konusu insanî yansımaları incelemeye değer kılmaktadır. Tefsir alanında böyle bir incelemenin disiplinlerarası yaklaşımla kültürel antropoloji biliminden faydalanılarak yürütülebileceği isabetli görülmektedir. Tefsir alanında bu başlık altında bir çalışma yaparken izlenecek yaklaşımın kültürel antropolojik okuma yaklaşımı olarak adlandırılması önerilmektedir. Bu makalede tefsir eserlerini kültürel antropolojik okuma yaklaşımı ile nasıl okuyabiliriz?” sorusu ele alınmaktadır. Makalenin öncelikli amacı, tefsir alanında bilimsel bir ihtiyaç olarak mütalaa olunduğundan, bu yaklaşımı tanıtmaktır. Böylelikle tefsir eserlerindeki muhtevayı farklı bir açıdan anlama ve açıklama imkânı elde edilebilecektir. Makalede; kültür, kültürel antropoloji, tefsirleri kültürel antropolojik okuma yaklaşımı, bu yaklaşımın amaçları, ilkeleri ve muhtemel sonuçları müzakere olunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tefsir, Müfessir, Kültür, Kültürel Antropoloji, Kültürel Antropolojik Okuma.

Abstract
Tafsirs are works that reflect the individual and sociocultural status of the commentators. Although this is natural, the fact that the tafsirs tries to understand the divine purpose makes these reflections worth examining. Such an investigation in the field of Tafsir can be carried out using the science of cultural anthropology with an interdisciplinary approach. In the field of Tafsir it is suggested that the approach to be followed under this title should be called as the cultural anthropological reading approach. In this article, “how can we read the tafsir works with a cultural anthropological reading approach?” the question is disscussed. The primary objective of the article is to introduce this approach, which is a scientific requirement in the field of Tafsir. Thus, the possibility of understanding and explaining the content of the tafsirs from a different perspective can be obtained. The article is including cultural anthropology, cultural anthropological reading approach, aims, principles and possible results of this approach.

Keywords
Tafsir, Commentator, Culture, Cultural Anthropology, Cultural Anthropological Reading.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri