Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF MUSIC TEACHING SELF EFFICACY PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS )

Yazar : Jale DENİZ   - Numan KÜRÜCÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 112-126
132    75


Özet
Araştırma, müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik öz yeterliliklerinin ve bunun farklı değişkenlerle (cinsiyet, mezun oldukları lise türü, devam ettikleri sınıf, öğretmenlik uygulaması yapma durumu, kurs öğretmenliği yapma durumu, kursta öğretmenlik yapma süresi) olan ilişkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada karşılaştırma türü genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi ise kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilmiş olan 7 üniversitenin eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 757 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın belli başlı sonuçları şunlardır: (1)Müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimi öz yeterlik algılarının oldukça yeterlidir. (2) Cinsiyet, mezun oldukları lise türü, kursta öğretmenlik yapma sürelerine göre müzik öğretimi öz yeterlilik algısı farklılaşmamaktadır. (3) Dördüncü sınıfta öğrenim görenler diğer sınıflara göre daha yüksek düzeyde müzik öğretimi öz yeterlilik algısına sahiptir. (4) Öğretmenlik uygulaması ve bir kursta öğretmenlik yapanlar yapmayanlara göre daha yüksek düzeyde müzik öğretimi öz yeterlilik algısına sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Öz yeterlilik, müzik öğretimi, müzik öğretmeni, müzik öğretmeni adayı

Abstract
It is aimed to determine self efficacy perception of prospective music teachers with respect to music teaching and find out whether the perception changes on the basis of diverse factors such as their gender, class levels etc. In this study, comparative research design based on general survey model was preferred. The research population, choosing via convenient sampling, is comprised of 757 prospective music teachers attending 7 different education faculties of music departments throughout Turkey. “Music Teaching Self-Efficacy Scale” had been used as data collection tool. The major results are as follows: (1) Self-efficacy perceptions of prospective music teachers towards teaching music are quite sufficient. (2) Self-efficacy perceptions of prospective music teachers towards teaching music do not differ according to their gender, the type of high school they graduate, and the duration of teaching in the course. (3) Fourth grade prospective music teachers’ self-efficacy perceptions towards teaching music are higher than the other grades. (4) Prospective music teachers who have teaching practice experiences in schools and private courses have higher self-efficacy perceptions towards teaching music than who do not have similar experiences.

Keywords
Self-efficacy, music education, music teacher, prospective music teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri