Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARATE HAKEMLERİNİN SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞLARLA İLGİLİ KİŞİSEL GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE PERSONAL VIEWS OF KARATE REFEREES ON SPORTSMEN BEHAVIOR )

Yazar : Havva AKINALP   - Aytekin SOYKAN - MUNGAN AY  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 582-596
75    54


Özet
Bu çalışmanın amacı, karate-do sporundaki sportmenlik dışı davranışlarla ilgili Türkiye’deki karate hakemlerinin kişisel görüşlerinin incelenmesidir. Tüm spor dallarındaki gibi, felsefesi sportmenlik olan karate sporunda da, kazanma arzusu sporcuların, antrenörlerin ve seyircilerin sportmenlik dışı davranışlarına yol açabilmektedir. Yarışmalardaki sportmenlik dışı davranışların hakemler tarafından tespiti bu bağlamda çok önemlidir. Araştırmada tarama modeli ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi, 2017 vizeli 112 karate hakemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi ve Görüş Formu” karate sporuna uyarlanarak kullanılmıştır. Hakemlerin kişisel özelliklerinin ve görüşlerinin analizinde yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmada yerleşim birimine, bölgeye, başarı sıralamasına, şampiyona türüne, maç skoruna, maç anına, şampiyona anına, kategorilere, spor yaşantısı sürelerine, cinsiyete, yaş gruplarına göre hakemlerin karşılaştıkları sportmenlik dışı davranış sıklıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda, karate hakemlerinin sportmenlik dışı davranışlarla ilgili kişisel görüşlerinin değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Spor, karate, sportmenlik, hakem, sportmenlik dışı davranışlar

Abstract
The aim of this study is to examine the personal opinion about karate referees in Turkey in karate-do sports regarding unsporting behavior. Like in all sports branches, in karate which holds the virtue of philosophical sportsmenship, the desire to win might lead to unsporting behavior of athletes, coaches and spectators. The detection of unsportsmanlike behavior by the referees is very important in this context. Scanning model and purposeful sampling method were used in the study. The sample consists of 112 karate arbitrators with 2017 visas. As a data collection tool, “Personal Information and Opinion Form ” was used by adapting to the karate-do branch. The percentage (%) and frequency (f) methods were applied to analyze the personal characteristics and opinions of the referees. In the research, the frequency of unsporting behavior faced by the referees according to the settlements, region, success ranking, championship type, match score, match moment, championship moment, categories, sports life period, gender and age groups were determined. In this context, it was concluded that the personal opinions of the karate referees on unsporting behaviors varied.

Keywords
Sports, karate, sportsmanship, referee, unsportsmanlike behaviors

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri