Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELAZIĞ İL MERKEZİNDEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SPOR TESİSLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN YETERLİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF PROFICIENCY LEVELS OF SPORTS FACILITIES IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN ELAZIĞ PROVINCE IN TERMS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS )

Yazar : Esra BAYRAK AYAŞ   - Eyyüp NACAR - Atalay GACAR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 266-274
170    125


Özet
Araştırmanın konusu "Ortaöğretim kurumlarındaki Spor Tesislerinin Yeterlilik Düzeylerinin Araştırılması"dır. Araştırmanın amacı, Ortaöğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerde yer alan spor tesislerinin nitelik ve nicelik açısından mevcut durumu tespit edilerek, spor tesislerinin beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurumların, müfredat programları doğrultusunda kullanım alanları ile yeterlilik ve kapasite düzeylerinin beden eğitimi öğretmenleri açısından araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya; Elazığ il merkezindeki 59 ortaokul, 48 lise olmak üzer toplam 107 okuldan oluşmakta olup ve bu okullarda görev yapan 235 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Verilerinin elde edilmesinde SPSS 17,0 paket programından yararlanılarak, yüzde, frekans testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar tablolar ile gösterilmiştir. Sonuç olarak; Elazığ il merkezinde bulunan orta öğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerdeki mevcut spor tesisleri nitelik ve nicelik açısından yetersiz olduğu ve spor tesislerin eksikliğinin öğretim kalitesini düşürdüğünün görüşleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Spor, Spor Eğitimi, Spor Tesisi, Yeterlilik, Nitelik

Abstract
The subject of the research is "the investigation of proficiency levels of sports facilities in secondary education institutions". By determining the current situation of Sports facilities located in the units providing sports education in secondary education institutions in terms of quality and quantity, the aim is to be investigated the use of physical education and sports training facilities of sports facilities in terms of physical education teachers by using their fields of study and competence and capacity levels in line with the curriculum. Research; A total of 107 schools including 59 secondary schools and 48 high schools in the province of Elazığ, and for this research 235 physical education teachers working in these schools have been participated. In the data obtained, SPSS 17.0 package program is used and the percentage, frequency test are applied and the results are presented with tables. As a result, it has been determined that the current sports facilities in the secondary education institutions in Elazığ city center are inadequate in terms of quality and quantity and the lack of sports facilities has reduced the quality of Education.

Keywords
Sport, Sport Education, Sport Facility, Proficiency, Quality

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri