Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SABAHATTİN ALİ’NİN ESERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ
(THE ROLE OF SABAHATTİN ALİ’S WORKS IN VALUE EDUCATION )

Yazar : Neşe BİNYIL ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 704-728
112    87


Özet
Değerler, herkese yaşanılır bir dünya meydana getiren ve bireyin topluma uyumunu sağlayan kabuller, inançlardır. Eğitim sistemi içinde yer alan ve toplumun yapısal özelliklerini yansıtan değerlerin eğitimi, ailede başlayıp sonra okullarda devam eder. Okullarda öğrenciye verilen değerler eğitimi, öncelikle yazınsal metinlerle yapılır. Yazınsal metinler içerisinde yer alan Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Sabahattin Ali’nin eserlerinin değerler eğitimindeki rolünü belirlemek üzere yapılan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Öykü, tiyatro ve roman türünde yazılmış eserler incelenerek elde edilen bulgular tablolara ve grafiklere yansıtılmıştır. İncelemede Millî Eğitim Bakanlığının 2017’de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında yayımladığı “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” adlı değerler kullanılmıştır. Sonuç olarak Sabahattin Ali’nin eserlerinde öğretim programında yer alan on değere de az da olsa örnekler görülmüş; en çok “sevgi”, en az ise “adalet” değerinin kullanılmış olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Değerler eğitimi, Sabahattin Ali, edebiyat öğretimi.

Abstract
Values are acceptances and beliefs which create a sustainable / liveable world for everyone and which enable the adaptation of the individual to the society he/she lives in. The education of the values situated in the education system and reflecting the society’s structural characteristics first stars in the family and later continues at school. The values education taught to children at school are first and foremost sustained by written texts. In This study, which was done in onder to determine the role of the works of Sabahattin Ali, one of the master writers of Turkish literature, on “values education”, “Content Analysis Method” one of the methods of Qualitative Research was used. The findings obtained by viewing some works written in various forms such as stories, plays and novels are reflected on charts and graphics. The values used in the Research are the values National Education Ministry published in Turkish Language and Literature Teaching Pragramme in 2017 as; “justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism and helpfulness.” In conclusion; even if they are just a few, several examples of those ten values mentioned in the teaching Programme are seen in the works of Sabahattin Ali; it is confirmed that the value “love” is used the most whereas the value “justice” is used the least.

Keywords
Values education, Sabahattin Ali, literature teaching

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri