Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA HUKUK TERİMLERİNİN YERİ
(THE PLACE OF LEGAL TERMS IN SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS )

Yazar : Cengiz AKALIN    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 641-653
44    47


Özet
Hukuk; ilk insanın var edildiği an’dan itibaren biyolojik hayatın devam edeceği an’a kadar insan için değerini asla yitirmeyeceği, insanın sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel hayatı ile doğrudan ilişkili olan bir kavramdır. Hukuk kavramının önemi insan için ana rahmine düştüğü andan itibaren başlar ve ölünceye hatta öldükten sonraya yani miras hukukunun sona ermesine kadar devam eder. Bu kavramın çocuklarımıza öğretilmesi de ilköğretim öncesi yaşlarından itibaren başlanmalıdır. Hukukumuzun kaynakları ikiye ayrılmaktadır: Asıl kaynaklar: Yazılı (Anayasa, kanun vb.) kaynaklar ve yazısız (örf ve âdet) kaynaklardır. Yardımcı kaynaklar: Doktrin (bilimsel görüşler) ve içtihat (yargı kararları) şeklindedir. Çalışmamızın amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ilkokul 4 ve ortaokul 5, 6, ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kavram olarak hukukun anlatılıp anlatılmadığını, temel hukuk terimlerinden anne- baba, öğretmen, arkadaşlık ve komşuluk haklarının nasıl anlatıldığını ve ne kadar yer aldığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, Hukuk, Talim Terbiye Kurulu

Abstract
Law is a concept that relates directly to the social, political, economic and cultural life of the human being, which will never lose its value for the human being from the moment the first man was born to the moment the biological life will continue. The importance of the concept of law begins from the moment it falls into the mother's womb for Man and continues until he dies and even after he dies, that is, until the end of the law of inheritance. Teaching this concept to our children should be started from the age of pre-primary school. Sources of our law are divided into two: Original sources: written (constitution, law, etc.) references and non-written (customs and manners) references. Auxiliary sources: doctrine (scientific views) and jurisprudence (judicial decisions). The aim of our study is to educate the students on Primary School 4 and Secondary School 5, 6, and 7 by the presidency of the Ministry of National Education. the aim of this course is to introduce the students to the social studies textbooks on how to explain the concept of law, how to explain the rights of parents, teachers, friends and neighbourhoods in basic legal terms and how to take place.

Keywords
Social Studies, Law, Training Board

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri