Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK SİYASETİNDE KADIN TEMSİLİ: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ İNCELEMESİ
(WOMEN REPRESENTATIVE IN TURKISH POLITICS: THE ANALYSIS OF 24 JUNE 2018 ELECTIONS )

Yazar : Hediye ŞİRİN AK    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 362-376
98    63


Özet
Siyaset, erk ve iktidar, ilk toplumların oluşmasıyla birlikte ortaya çıkmış ve o günden bugüne insan ilişkilerinde ve toplum düzeninde etkili olmuş kavramlardır. Siyaset toplumsal ilişkilerde büyük ölçüde etkin ve karmaşık bir ilişkiler ağıdır ve bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı bütün bireyleri kapsayıcı bir yönü vardır. 21. Yüzyılda yükselen demokrasi söylemleri siyasi alanın ayrım yapmaksızın bütün birey ve grupları kapsaması dolayısı ile çoğulcu bir yapı içermesi gerektiğini dünya gündemine taşımıştır. Demokrasinin gereklerini yerine getirme yönünden siyasi alan incelendiğinde karşımıza çıkan ise, dünya nüfusunun yarısını oluşturmakta olan kadınların siyasetten dışlanmakta olduğu gerçeğidir. Bütün birey ve grupları kucaklaması gereken siyasetin yapmış olduğu ayrımcılıklar arasında en yüksek orana sahip ayrımcılıklardan biri cinsiyet ayrımcılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar siyasi arenada ayrımcılığa maruz kalmakta ve yeterli oranda temsil edilememe sorunu yaşamaktadır. Dünyada kadınların seçme-seçilme hakkını kazanma tarihleri incelendiğinde Türk kadınının oldukça erken bir tarihte bu hakkı elde ettiğini görmekteyiz. Ancak 2018 yılında Türk kadınının geldiği nokta incelendiğinde karşılaşılan durum, siyasette kadın temsilinde dünya ortalamalarının altında kaldığıdır. Türk siyasetinde kadın temsilinin 2018’de bulunduğu noktanın tespit edilmeye çalışılacağı bu araştırmada, yakın zamanda yapılan Haziran- Kasım 2015 ve Haziran 2018 seçimlerinin karşılaştırması yapılarak Türk siyasetinde kadınların siyasi temsilinin bir analizi yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Siyasi katılım ve kadın, Toplumsal cinsiyet ve siyaset, Kadın ve Siyaset, 24 Haziran 2018 Seçimleri.

Abstract
Politics, power and rulership are concepts that have emerged with the formation of early societies and have been influential in human relations and social order from that day to today. Politics is a network of social relations that is largely active and complex and there is a direction that encompasses all the individuals connected to a state with the link of citizenship. Democracy discourses rising in the 21st century have brought to the world agenda that the political sphere comprises all of individuals and groups without distinction therefore should include a pluralistic structure. We confronted when we examine the political sphere in terms of fulfilling the requirements of democracy, it is the fact we confronted that the women who constitute the half of the world population are being excluded from politics. One of the highest rates of discrimination has been made by politics that should embrace all individuals and groups emerge as the gender discrimination. In Turkey like all over the world, women are exposed to discrimination in the political arena and there is a problem of not being represented sufficiently. When we look at the history of winning women's electoral elections in the world, we can see that Turkish women achieved this right at an early date. However, when we look at the point where the Turkish woman arrives in 2018, the situation that is encountered in politics is that women representations are below the world average. In this research, which will be tried to determine the point of the women's representation in Turkish politics in 2018, an analysis of the political representation of women in Turkish politics will be tried by comparing the recent June-November 2015 and June 2018 elections.

Keywords
Political participation and women, Gender and politics, Women and politics, 24 June 2018 Elections.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri