Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA YANSIMASI: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(REFLECTION OF PRE-SCHOOL MODERN APPROACHES TO PRE-SCHOOL EDUCATION PROGRAM: TEACHER’S OPINIONS )

Yazar : Sevda KOÇ AKRAN   - İnci KOCAMAN GELİR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 269-280
68    63


Özet
Bu çalışmanın temel amacı, okul öncesi çağdaş yaklaşımlarının okul öncesi eğitim programına yansıması: öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayalıdır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Bitlis iline bağlı merkez ve Tatvan ilçesi, Siirt ve Van ili merkez ilçelerine bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri; örneklemi ise bu eğitim kurumlarında tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen anasınıfı ve anaokulu öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Koç Akran (2017) tarafından geliştirilen uzman görüşüne başvurulan ve bu görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapılan 30 maddelik “Çağdaş Yaklaşımların Okul Öncesi Eğitim Programına Yansıması Anketi” uygulanmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet ile ilgili olarak normal dağılımın olmadığı maddelerde Mann-Whitney U testi ve öğrenim durumu ve kıdemde ise normal dağılımın olmadığı maddelerde ise Kruskal–Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, Araştırmada öğretmenlere göre, Montessori, Reggio Emilia, High Scope gibi okul öncesi çağdaş yaklaşımları eğitim programına yansımakta, Montessori yaklaşımında gözlemlere yer verilmekte, Reggio yaklaşımında öğrenciler özgür bırakılmakta, High Scope yaklaşımında ise öğrenciler zihinsel yapılarını sürekli kullanmaktadır. Araştırmada Montessori ve Reggio Emilia gibi okul öncesi çağdaş yaklaşımların eğitim programına daha çok yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Okul, Okul Öncesi, Çağdaş Yaklaşım.

Abstract
The main aim of this research is to determine the reflection of pre-school contemporary approaches on pre-school education programs according to teacher's views. The research is based on the relational screening model. The pre-school teachers working in the pre-school institutions affiliated to the province of Tatvan, Siirt and Van provinces in the province of Bitlis in the academic year 2017-2018; the sample is composed of kindergarten and kindergarten teachers selected by random sampling method in these educational institutions. "Contemporary Approaches to the Pre-school Education Curriculum", which consists of 30 subjects will be used as a means of collecting the data of the researchers and the opinions of the experts developed by the Koç Akran (2017) is consulted and corrected accordingly. In the analysis of the data, Mann-Whitney U test was used for items without normal distribution and Kruskal-Wallis-H test for the items with no normal distribution. According to the teachers in this study, the Montessori approach is similar to the other contemporary preschool education programmes such as High Scope and Reggio Emilia. The Montessori approach emphasizes the children own observations for learning, whereas in the Reggio Emilia approach children have freedom to explore their own interests and the High Scope one focuses on children’ s cognitive development. In the study pre-school contemporary approaches like Montessori ve Reggio Emilia have been concluded the result that make more reflection on education programs

Keywords
Education, School, Pre - School, Modern Approach

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri