Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜBİZM SANATININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ, KUBİZM TARZINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONULU SOSYAL İÇERİKLİ AFİŞ TASARIMI
(THE CURRENT AND DEVELOPMENT OF THE ART OF CUBIZATION, THE POSTER DESIGN WITH SOCIAL CONTENT ON VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE KUBISM STYLE )

Yazar : Betül MÜEZZİNOĞLU   - Çağrı GÜMÜŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 729-738
126    112


Özet
Sorumluluk kavramı birçok yazar ve araştırmacı tarafından, kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın farkında olması ve davranışlarının ve durumların sonuçlarını üstlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz koşullarında geliştirilmiş olan sorumluluk duygusu ve davranışı ölçeği, bireye günlük hayatta yaşadığımız sosyal durumlar verilmiştir. Sosyal sorumluluk da ise toplumları sosyal konularda bilinçlendirmek ve davranış değişikliği oluşturmak asıl amaçtır. Sosyal sorumluluk gerektiren konularda afiş iyi bir görsel iletişim aracıdır ve hedef kitlede davranış değişikliği oluşturmak amacı ile verilmek istenen mesaj dikkat çekici hale getirilir. Afişi bir marka veya ürünü tanıtmak, sosyal veya kültürel olaylar hakkında bilgi vermek amacıyla hedef kitlenin görebileceği yerlere asılan büyük ebatlı ilan olarak tanımlamıştır. Öz bilgiyi görsel olarak kısa sürede iletme, anlatma becerisine sahip güçlü bir iletişim aracıdır. Bu çalışmada kübizm sanatının doğuşu ve gelişiminden bahsedilecek, kübizm sanat akımı benimsenerek yapılmış ''kadına yönelik şiddet'' konulu sosyal içerikli afiş tasarımı örneklenerek sunulacak ve sonuca gidilecektir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Sorumluluk, Kübizm, Afiş Tasarımı

Abstract
The concept of responsibility is defined by many writers and researchers as being aware of one's own behaviors or any other incident within their jurisdiction and assuming the consequences of their behavior and situations. The sense of responsibility and behavior developed in the conditions of our country and the social situations in which we live in daily life are given to the individual. Social responsibility is to raise awareness of societies on social issues and to create behavioral change. The posters are a good visual communication tool in matters requiring social responsibility and the message that is intended to create a behavior change in the target audience is made attractive. He defined the poster as a large-sized advertisement hanging from the target audience in order to promote a brand or product and to provide information about social or cultural events. It is a powerful communication tool that has the ability to communicate and explain the information in a short time. In this study, the birth and development of the art of cubism will be mentioned. The social content poster design on 'violence against women' will be presented and the results will be presented.

Keywords
Social Responsibility, Cubism, Poster Design.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri