Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FOUCAULT’DA TEMEL KAVRAMLAR ve SANAT GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DENEME
(AN ESSAY ON THE BASIC PRINCIPLES AND ART VIEW OF FOUCAULT )

Yazar : Feyza ÖZALP    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 486-495
121    85


Özet
Fransız filozof, tarihçi, entellektüel ve eleştirmen Paul Michael Focault, özellikle insan bilimleri üzerine yaptığı sosyal kurumların eleştirel çalışmalarıyla tanınır. Daha çok toplumdaki daimi doğruları inceleyen ve Nietzsche ve Heidegger’in düşüncelerinden oldukça etkilenen Foucault, hapishaneler, polis, sigorta, delilik, kimlik, eşcinsellik ve sosyal haklar konularında çalıştı. Bütün düşünce sistemini modernitenin bireyler üstündeki etkisi ve bu etkinin getirdiği yeni iktidar ilişkileri üstüne kurdu. Bu çalışma Michel Foucault’nun düşün dünyasına katkılarına bir giriş niteliğinde kısa bir bakış sunmayı hedefler. Öncelikle, ana hatlarıyla Foucault’nun üzerinde çalıştığı bazı temel kavramlar üzerinde durur. Daha sonra sanat üzerine görüşlerini sunduğu bazı yapıtlarının kısa bir incelemesini sunar.

Anahtar Kelimeler
Foucault, arkeoloji, Biyopolitika, Biyoiktidar, Diskur/Söylem, Epistemeler, Sınır-deneyim, Parrhesia, Panoptik.

Abstract
The French philosopher, historian, intellectual and critic Paul Michael Focault is especially known for his critical work of social institutions on the human sciences. Inspired by Nietzsche and Heidegger's ideas, Foucault who is more concerned with the perennial truths in society worked on concepts of prison, police, insurance, madness, homosexuality and social rights. He built his whole system of thought on the effect of modernity on individuals and on new power relations. This paper aims to provide a brief overview of Michel Foucault's contribution to the world of thought. It outlines some of the concepts that Foucault has worked on. It then presents a brief review of some of his works on which he presents his views on art.

Keywords
Foucault, Archeology, Biopolitics, Biopower, Discourse, Episteme, Limit-experience, Parrhesia, Panop

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri