Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI GRUPLARA GÖRE SPOR EĞİTİM İLİŞKİSİ
(SPORTS EDUCATION RELATION ACCORDING TO DIFFERENT GROUPS )

Yazar : Yahya DOĞAR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 281-291
105    74


Özet
Araştırmanın amacı, farklı gruplara ait insanların sporun eğitime yaptığı etkilere ilişkin görüşlerini ve farklılıklarını ortaya çıkarmaktır Aştırmada öğrenci, öğretmen, esnaf, amatör ve profesyonel sporcu gurupları ve her guruptan 200 denek olmak üzere toplam 1000 kişiye aynı soruları içeren anket uygulan-mıştır. Deneklere sporun fonksiyonlarından sosyal gelişime, ruhsal gelişime, sorun çöz-meye, verimliliğe, eğitim aracı olarak benimsenmesine, kişilik gelişimine, akademik başarıya ve toplumsal barışa katkılarıyla ilgili görüşleri sorulmuştur. Anket çalışması Kahramanmaraş ve Ankara illerinde yapılmıştır. Bulgular hem sayısal hem de % olarak istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yeterli sayıda kadın sporcu denek bulunamadığı için, kadınlar ayrıca değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak, gurupların sporun eğitim ve sosyal yönünü ve bunların yararlarını yeterince tanımadıkları anlaşılmaktadır. Teorik açıdan katkılarıyla insan eğitiminde önemli rol oynayan sporun, pratikte aynı düzeyde yer almadığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle fonksiyonları itibariyle spor, meslek guruplarına göre farklılıklar arz etmekte, eğitime kat-kısı olduğunu söyleyenler kadar, katkısı olmadığını söyleyenler de vardır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Spor, Spor ve Eğitim, Spor Eğitim İlişkisi

Abstract
The aim of the study is to reveal the opinions and differences of the effects of different groups of people on the effects of sports on education. A total of 1000 subjects including students, teachers, tradesmen, amateur and pro-fessional athletes and 200 subjects from each group were interviewed with the same ques-tions. The participants were asked about their opinions about their contribution to social development, spiritual development, problem solving, productivity, adoption as an educa-tional tool, personality development, academic success and social peace. The survey was conducted in Kahramanmaras and Ankara provinces. The results were statistically evalua-ted in both numerical and%. Since a sufficient number of female athletes could not be fo-und, women were not included in the assessment. As a result, it is understood that groups do not know enough about the educational and social aspects of sports and their benefits. It is seen that the sport, which plays an im-portant role in human education with its contributions from the theoretical perspective, does not take place at the same level in practice. In other words, according to the functions of sports, there are differences according to the occupational groups, there are those who say that the contribution to education is limited, as well as those who say.

Keywords
Education, Sport, Sports and Education, Sports Education Relations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri