Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF MIDDLE AND HIGH SCHOOL STUDENTS’ PURPOSES OF SOCIAL MEDIA USE )

Yazar : Orhan YENAY   - Levent DENİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 581-599
117    90


Özet
Bu araştırmada ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım amaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Manisa’nın Soma ilçesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 454 öğrenciden oluşmuştur. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarını belirlemek amacıyla Şişman Eren (2014) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul ve lise öğrencileri kişiler arası etkileşim ve ders hazırlığı etkinliklerinde sosyal medyayı orta derecede kullanmaktadırlar. Öğrencilerin sosyal medyayı kişiler arası etkileşim amacıyla kullanma boyutunda ortaokul ve lise öğrencileri arasında fark görülmemiştir. Ancak ders hazırlığı amacıyla kullanma boyutunda lise öğrencileri, sosyal medyayı ortaokul öğrencilerinden daha fazla kullanmaktadır. Öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amaçları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ortaokullarda kişiler arası etkileşim ve ders hazırlığı boyutlarının ikisinde de kızlar ve erkekler arasında bir fark görülmemiştir. Lise öğrencilerinde ise kişiler arası etkileşim boyutunda cinsiyetler arası fark olmamakla birlikte, ders hazırlığı boyutunda kız öğrenciler erkeklere göre sosyal medyayı daha yoğun kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, sosyal medya kullanım amacı, lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri,

Abstract
The aim of this study is to investigate middle and high school students’ purpose of social media use. The sample of the study consists of 454 students from Soma County of city of Manisa. “Social Media Use Purposes Scale” developed by Şişman Eren (2014) was used to collect data. The results show that middle and high school students use social media moderately in interpersonal interaction and preparation for their courses. No differences were found between the level of middle and high school students’ use of social media for interpersonal interaction but on the other hand high school students’ use of social media for preparation for their courses was found higher than of middle school students. No differences were found between middle school students’ purposes of social media use both in interpersonal interaction and preparation for their courses in respect to their gender. On the other hand female high school students found to be more involved using social media for the preparation to their courses compare to male high school students.

Keywords
Social media, purposes of social media use, high school students, middle school students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri