Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AYAKKABI MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE SHOE BRAND PREFERENCES OF STUDENTS OF FACULTY OF SPORTS SCIENCES )

Yazar : Eyyup NACAR   - Eyyüp YILDIRIM - Atalay GACAR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 39-53
145    92


Özet
Sporcular, rakipleriyle spor yaşamlarında karşılaşacakları zorlukları göz önüne aldıklarında bu zorlukları aşabilmek ve istediği başarı seviyesine ulaşabilmek için farklı yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu çalışmada öğrencilerin gelir düzeyleri, cinsiyet ve farklı bölümlerin marka tercihindeki önemi ve ayrıca marka tercihini etkileyen nedenlerin bilinmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda üreticiler satışlarında marka tercihlerini belirleyen hususları dikkate alarak pazarlama yapmalarının önemi anlaşılmış ve bu beklentiler doğrultusunda üretim çizgisi belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin marka tutumlarını ölçmeye yönelik hazırlanıp, Yavuz Selim Ağaoğlu tarafından geliştirilen tutum anketi toplamda 17 sorudan oluşup, öğrencilerin marka tercihlerini etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla Basit Rastgele Örnekleme Yöntemi ile 60 Spor yöneticiliği ve 40 Antrenörlük eğitimi alan toplamda 100 bireye uygulanmıştır. Çalışma sonucunda üründen memnun kalma, malzeme özelliği, radyodan işitsel olarak bilgi edinme ve marka tercihinde arkadaş önerisi gibi tutum maddelerinin cinsiyete göre önemli bir fark bulunmamıştır. Kredi kartı ile ödeme imkânı ve arkadaş tercihi tutum maddelerinde bayan bireylerin, erkek bireylere göre daha az oranda katıldığı, marka tercihinde arkadaş öneminin 4. Sınıfta okuyan öğrenciler için önemli bir fark yarattığı, ayrıca üründen memnun kalma, malzeme özelliği, medyadan bilgi edinme gibi tutumlarda harcama limitine göre tercih edilmesinde ise önemli bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğrenci, Marka, Tutum ,Ayakkabı

Abstract
When athletes consider the difficulties they will face against their opponents in their sports lives, they resort to various methods to overcome these difficulties and attain the desired level of success. In this study, it was aimed to investigate students’ levels of income, gender and importance of different departments on brand preferences as well as the reasons influencing their brand preferences. As a result of this study, the importance of marketing by considering the elements influencing brand preferences for manufacturers in their sales was acknowledged and a production line was determined in accordance with these expectancies. This study was prepared for measuring the brand attitudes of students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, and the Attitude Scale, which was developed by Yavuz Selim Ağaoğlu, was utilized. The scale consisted of 17 items and it was conducted with a total of 100 individuals, including 60 individuals from the Department of Sports Management and 40 individuals from the Department of Coaching Education, chosen with the simple random sampling method in order to determine the factors affecting the brand preferences of students. As a result of the study, no significant difference was observed in attitude items such as satisfaction, properties of materials, obtaining auditory information from radio and friends’ suggestion on brand preferences according to gender. In attitude items such as the chance to pay with a credit card and friends’ preference, it was determined that female individuals agreed less than male individuals while the importance of friends constituted a significant difference in brand preference for students studying in 4th grade. Additionally, it was determined that there was no significant difference in attitudes such as satisfaction from the product, properties of materials, obtaining information from media according to the limit of spending.

Keywords
Student, Brand, Attitude, Shoe

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri