Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇÖZÜMLEME: NİLÜFER İMKB VE TOFAŞ FEN LİSELERİ ÖRNEĞİ
(A QUALITY ANALYSIS OF VOCATIONAL GUIDANCE STUDIES: SAMPLE OF IMPRESSION NILUFER IMKB AND TOFAŞ SCIENCE HIGH SCHOOLS )

Yazar : Feyzullah UZ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 600-624
127    74


Özet
Okullarda yapılan mesleki rehberlik çalışmaları öncelikle bireyin kendisini tanımasına imkân sağladığı için önemlidir. Bu araştırma ile ergen, psikolojik danışman ve okul idarecilerinin okullarda yürütülen mesleki rehberlik çalışmalarına ilişkin görüşlerinin nitel çözümleme ile incelenmesi amaçlanmıştır. Her eğitim düzeyinde bulunan çocuklara birçok ülkelerde mesleki rehberlik verilmektedir. Bireyin mesleklere ve meslek seçimine özgü sorunları ele alınır. Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri içinde yer alan mesleki rehberlik çalışmaları öğrencilerin gelecekte yapmayı düşündükleri iş ve meslekleri seçmelerinde önemli bir işlev görmektedir. Bu çalışmada Fen Liselerindeki ergenlerin, psikolojik danışmanların ve okul idarecilerinin liselerde yapılan mesleki rehberlik çalışmalarına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışma Bursa il merkezindeki iki farklı Fen Lisesinde 6 okul yöneticisi, 2 psikolojik danışman (rehber öğretmen) ve 48 lise öğrencisinin gönüllü katılımı ile yapılmış olup, elde edilen verilere içerik çözümlemesi uygulanarak katılımcıların görüşleri temalar ve alt temalar altında gruplandırılmıştır. Sonuçlara göre; Okul yöneticileri mesleki rehberlik çalışmalarından ergenlerin sağladıkları yararları; ufuk açma, ergenlere göre ise karar verme, bilinçli meslek seçimi, meslekleri tanıma, kendini tanıma ve geleceği planlama yönünde işlevleri olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Mesleki Rehberlik, Fen lisesi

Abstract
Career guidance in schools is important because it allows the young individual to recognize itself. This research was held with teenagers, psychological counsellor and school administrators and was aimed to investigate their views on the qualitative analysis carried out by professional guidance. Young people are given career guidance in many countries in all levels of education. So that, problems referring to the individual occupations and occupational choices are being considered to be the main in this research. Career Guidance contains school Psychological Guidance and Counselling Services that play an important function in selection of work and profession by students, in choosing of the future plans they want to accomplish. The range of interviews regarding presented topic have been held within this study with teenagers, career guides, psychological counsellors and school administrators in High Schools of Science. Using the semi-structured interview technique, data were collected. On a volunteer basis interviews were conducted in the two central High Schools in the city of Bursa, with 6 school managers, 2 psychological counsellors (guiding teachers) and 48 high school students. Applying content analysis collected data were analyzed and divided into themes and sub-themes. According to the results of a research, school administrators and benefits they provide to teenagers in career guidance - such as broadening of outlook horizon, decisions that are to be made by teenager themselves, conscious choices of profession, career recognition, the direction of self -knowledge and future planning functions of young people- were determined.

Keywords
Education, Career Guidance, High Schools of Science

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri