Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİLBİLİM YÖNTEMLERİYLE YENİ GRAMER ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN ANALYSİS ON NEW GRAMER STUDIES BY LINGUISTIC METHODS )

Yazar : Banu DÜNDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 478-485
68    61


Özet
Dilbilim alanında yapılan çalışmalar eski Hint, Yunan ve Mısır'a kadar uzanmaktadır. Bizi tarihi bir yolculuğa çıkaran dil çalışmaları, öncelikle dilin nasıl doğduğu, kullanılan ilk dilin ne olduğu sorularıyla başlamıştır. Modern dilbilim, 20. yüzyılın ilk yarısında İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’le başlamış kabul edilmektedir. Önceki dönemlerde dil incelemeleri diğer alanların bir yan dalı olarak görülürken, 20. yüzyılda dilbilim, dilin bizzat kendisini araştırma konusu yapmak suretiyle bağımsız bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve zaman zaman başka alanlarla işbirliği yaparak büyük bir gelişme göstermiştir. Saussure'le birlikte dilde anlamı ortaya çıkaran alt birimler arasındaki ilişkileri incelemek manasına gelen yapısalcı yaklaşım ilk kez kullanılmıştır. Bugün dil öğretiminde kullanılan pek çok yöntem ve tekniğin kaynağı da dilbilimdir. Birçok eğitimci, akademisyen, bu bilgileri dilbilim kaynaklarından alarak öğretmenlerin ve öğrencilerin anlayacağı biçimde pek çok alanda kullanılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada modern dilbilim yöntemleri kullanılarak yapılan gramer çalışmaları incelenmeye gayret edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Dilbilim, yapısalcılık, gramer çalışmaları, işlevsel yaklaşım, anlam.

Abstract
Studies in the field of linguistics date from to ancient Indian, Greek and Egypt. The language studies that got us on a historical journey started with the questions of how the language was born, and what the first language was. Modern linguistics is considered to starting with the Swiss linguist Ferdinand de Saussure in the first half of the 20th century. While language studies were seen as a side branch of other fields in previous periods, in the 20th century linguistics emerged as an independent branch of science by making the language itself a research topic and from now and again showed great improvement by cooperating with other branches. Saussure used the structuralist approach to study the relationship between the sub-units that make sense in language for the first time. Nowadays, linguistics is the source of many methods and techniques used in language teaching. Many educators, academics get this knowladge from linguistic sources and lead them to be used in a wide range of areas that teachers and students will understand. In this study, grammar committed to used modern linguistics methods will be studied.

Keywords
Linguistics, structuralism, grammar studies, functional approach, meaning.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri