Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI TEKKELERİNDE İŞLEYİŞ VE EĞİTİM
(PROCESS AND EDUCATION IN OTTOMAN LODGES )

Yazar : Ahmet Rıfat GÜZEY    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 377-392
118    98


Özet
Bu makalede, IX. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve XI. yüzyıldan itibaren de tarikatlar adı altında faaliyet göstermeye başlayan tasavvuf, kısaca “İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan manevî ve içsel hayat tarzı” olarak tanımlanmaktadır. Tarikat ve tekke vasıtasıyla teşkilatlanan tasavvuf, insan topluluklarının maddî ve manevî bakımdan terakkilerinde âdeta lokomotif görevi görmüştür. Aynı zamanda bir halk hareketi de olan tasavvuf, farklı yaklaşımlarıyla ayrışarak, kurmuş olduğu tarikat ve tekkeler vasıtasıyla hem fert hem de toplum plânında çok mühim hizmetler ifa etmiştir. Bu yapısıyla hemen her devirde genç-yaşlı, âlim-cahil, zengin-fakir, şehirli-köylü hemen her kesimden insanı bünyesinde eritip kaynaştırarak, onları aynı mefkûreye gönül veren Türk Milletini “İslâm Ahlâk Milleti” haline getirerek tüm dünyada Allah İsmini yayma konusunda gönüllü bir er haline getirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tasavvuf, Eğitim, Tekke, Medrese, Tarikat, Mutasavvıf, Osmanlı Devleti

Abstract
Mysticism, briefly “spiritual and inherent life style of Islam within the limits of the apparent and confidential terms”, that emerged in 9th century and active under the name of sects since 10th century was defined in this research. This mysticism which organized by means of sect and lodges led moral and financial advancement of human communities. Mysticism as a civil commotion separated by different approaches and performed many significant duties via sect and lodges in terms of community and units at the same time. This structure of mysticism combined people from every walk of life; young and old, rich and poor, urban and rustic that are parts of Turkish nation and turned them into “Islam Ethics Nation” to obtain volunteers spread the name of Allah all over the world.

Keywords
Dervish Lodge, Dervish Order, Sufi, Ottoman Empire

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri