Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİR SERÜVENİNDE BİR GEÇİCİ SAPMA OLARAK MİLLİ DUYARLILIK
(NATIONAL SUSCEPTIBILITY AS A TEMPORARY DEVIANT IN THE POETRY OF ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN )

Yazar : Bilgin GÜNGÖR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 384-397
83    79


Özet
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk şiirinin modernleşmesi serüveninde öncü bir rol üstlenen; daha çok bireysel temalara sahip şiirler kaleme alan ve bireyselci romantizmin Türk edebiyatı özelindeki kurucusu olarak gösterilen Abdülhak Hâmid Tarhan, dönemindeki toplumsal olaylara ve dönüşümlere sessiz kalmamış; şiirlerinde yer yer söz konusu olaylara ve dönüşümlere millî bir duyarlılık ekseninde kapı aralamıştır. Dolayısıyla, onun şiir hayatında kısmî ölçüde bir sapmanın bulunduğunu ve bu sapmanın da toplumsal/siyasal olana açıldığını dile getirebiliriz. Nitekim Meşrutiyet'in ilânından Balkan Harbi'ne; Birinci Dünya Harbi'nden Millî Mücadele'ye kadar pek çok konu onun şiirlerinin estetik düzleminde bir şekilde yer edinmiştir. Bu çalışmada; onun şiirlerindeki millî duyarlılık irdelenecek ve söz konusu duyarlılığın hangi toplumsal/siyasal zemin veya gönderme üzerinden şekillendiği araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Millî duyarlılık, geçici sapma, Abdülhak Hâmid şiiri, toplumsal edebiyat.

Abstract
Abdülhak Hâmid Tarhan, who played a pioneering role in the modernization of Turkish poetry from the Tanzimat to the Republic, who wrote poems with more individual themes and was shown as the founder of the individualist romanticism in the Turkish literature, remained silent in the social events and transformations of his time. In his poems he opened a door on the axis of a national sensitivity to the events and transformations. Therefore, we can say that there is a partial deviation in his poetry life and this deviation is opened to the social/political. Thus; From the declaration of the Constitutional Monarchy to the Balkan War; from the First World War to the National Struggle, many subjects have somehow appeared in the aesthetic plane of his poems. In this study; the national sentiment in his poems will be examined and the social/political background or sentiment in which this sensitivity is formed will be investigated.

Keywords
National susceptibility, temporary deviation, poetry of Abdülhak Hâmid, social literature.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri