Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİR SERÜVENİNDE BİR GEÇİCİ SAPMA OLARAK MİLLİ DUYARLILIK
(NATIONAL SUSCEPTIBILITY AS A TEMPORARY DEVIANT IN THE POETRY OF ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN )

Yazar : Bilgin GÜNGÖR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 384-397
34    36


Özet
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk şiirinin modernleşmesi serüveninde öncü bir rol üstlenen; daha çok bireysel temalara sahip şiirler kaleme alan ve bireyselci romantizmin Türk edebiyatı özelindeki kurucusu olarak gösterilen Abdülhak Hâmid Tarhan, dönemindeki toplumsal olaylara ve dönüşümlere sessiz kalmamış; şiirlerinde yer yer söz konusu olaylara ve dönüşümlere millî bir duyarlılık ekseninde kapı aralamıştır. Dolayısıyla, onun şiir hayatında kısmî ölçüde bir sapmanın bulunduğunu ve bu sapmanın da toplumsal/siyasal olana açıldığını dile getirebiliriz. Nitekim Meşrutiyet'in ilânından Balkan Harbi'ne; Birinci Dünya Harbi'nden Millî Mücadele'ye kadar pek çok konu onun şiirlerinin estetik düzleminde bir şekilde yer edinmiştir. Bu çalışmada; onun şiirlerindeki millî duyarlılık irdelenecek ve söz konusu duyarlılığın hangi toplumsal/siyasal zemin veya gönderme üzerinden şekillendiği araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Millî duyarlılık, geçici sapma, Abdülhak Hâmid şiiri, toplumsal edebiyat.

Abstract
Abdülhak Hâmid Tarhan, who played a pioneering role in the modernization of Turkish poetry from the Tanzimat to the Republic, who wrote poems with more individual themes and was shown as the founder of the individualist romanticism in the Turkish literature, remained silent in the social events and transformations of his time. In his poems he opened a door on the axis of a national sensitivity to the events and transformations. Therefore, we can say that there is a partial deviation in his poetry life and this deviation is opened to the social/political. Thus; From the declaration of the Constitutional Monarchy to the Balkan War; from the First World War to the National Struggle, many subjects have somehow appeared in the aesthetic plane of his poems. In this study; the national sentiment in his poems will be examined and the social/political background or sentiment in which this sensitivity is formed will be investigated.

Keywords
National susceptibility, temporary deviation, poetry of Abdülhak Hâmid, social literature.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri