Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİCKBOKS ANTRENÖR ADAYLARININ KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PROSPECTIVE KICKBOXING COACHES’ SELF-ESTEEM IN DECISION MAKING AND DECISION MAKING STYLES )

Yazar : Eyyup NACAR   - ATALAY GACAR - EYYÜP YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 143-151
130    78


Özet
Karar; bir hedefe ulaşabilmek için eldeki imkan ve koşullara göre mümkün olabilecek çeşitli olası eylem biçimlerinden en uygun olanı seçmeye denir. Karar verme ise, çeşitli durumlar ve olaylar karşısında seçim ve tercih yapmakla ilgili bilişsel ve davranışsal çabaların bütünüdür. Bu düşüncelerden yola çıkarak çalışmamızda, kick boks antrenörlerinin karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya; 2017 yılı Elazığ il merkezinde kick boks antrenörlük kursuna katılan 62 antrenör adayı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılım gösteren kick boks antrenör adaylarının kendilerine ait bilgileri edinmek için Kişisel Bilgi Formu ( yaş, cinsiyet, spor yapma yılı) oluşturulmuştur. Antrenör adaylarının karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin incelenmesi için ise, Orijinali Mann ve Diğ. (1998), tarafından geliştirilmiş olan ve Deniz (2004), Türkçeye uyarlanan Melbourne Karar Verme Ölçeğini, (Melbourne Decision Making Questionary) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SSPS istatistik paket programı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların yaş, cinsiyet ve spor yapma yılı değişkenlerine göre antrenör adaylarının karar verme ve karar verme stilleri puan ortalamaları sonuçları bakımından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Antrenörlerin karar vermede öz saygı düzeylerinin manidar düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmamız yapılacak benzer çalışmalarla literatür bilgi sağlaması düşüncesiyle önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Coach, Kickboxing, Decision Making, Sports

Abstract
Decision refers to the act of choosing the most appropriate type of action possible according to present possibilities and conditions in order to achieve an aim. Decision making covers all cognitive and behavioral effort for choosing and preferring in the face of various situations and events. Starting from this point of view, in our study, it was aimed to investigate prospective kickboxing students’ self-esteem in decision making and decision making styles. The study included 62 voluntary prospective coaches, who participated in a kickboxing coaching in the city center of Elazığ in 2017. In order to obtain personal information from the participant prospective coaches in the study, a personal information form (age, gender, years of doing sports) was formed. In order to investigate the self-esteem in decision making and decision making styles of prospective kickboxing coaches, the Melbourne Decision Making Questionnaire, which was originally developed by Mann et al., (1998) and adapted into Turkish by Deniz (2004), was utilized. The obtained data were evaluated by using SPSS statistics package software and the level of significance was regarded as p<0.05. As a result of the study, according to participants’ variables of age, gender and years of doing sports, the comparison of prospective teachers’ decision making and decision making style mean scores did not constitute a statistically significant difference. The self-esteem levels of coaches in decision making were observed to be significantly high. Our study is believed to have importance for providing literature information for similar studies.

Keywords
Antrenör, Kick Boks, Karar Verme, Spor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri