Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKOLOJİK SERMAYE, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: PROFESYONEL HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE RELATIONSHIPS AMONG PSYCHOLOGICAL CAPITAL, ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND TURNOVER INTENTION: A STUDY ON PROFESSIONAL SEVICES SECTOR EMPLOYEES )

Yazar : Çağlar DOĞRU    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 179-192
231    115


Özet
Bu araştırmanın temel amacı psikolojik sermayenin “öz-yeterlik”, “dayanıklılık”, “umut” ve “iyimserlik” boyutları ile örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelenmektir. Bunun için, çalışan devir oranlarının yüksek olduğu profesyonel hizmetler sektöründe yer alan ve Ankara’da faaliyet gösteren firmalarda çalışan 191 çalışanın katılımıyla veri elde edilmiştir. Niceliksel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma sonucunda “öz-yeterlik”, “dayanıklılık”, “umut” ve “iyimserlik” boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında ters yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bunların arasında en güçlü korelasyon “iyimserlik” ile işten ayrılma niyeti arasında elde edilmiştir. Benzer şekilde, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasında ters yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik Sermaye, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Ayrılma Niyeti, Profesyonel Hizmetler Sektörü Çalışanları

Abstract
The primary objective of this research is to analyze the relationships among the dimensions of psychological capital, which are “self-efficacy”, “resiliency”, “hope”, “optimism”, and organizational identification and turnover intention. To achieve this, data was collected from 191 employees working at firms operating in Ankara which belong to the professional services sector in which the employee turnover rate is high. According to the results of this quantitative research, it has been explored that there are negative and significant relationships between “self-efficacy”, “resiliency”, “hope”, “optimism” and turnover intention. Among them, the biggest correlation was witnessed between “optimism” and turnover intention. Similarly, it has been indicated that there is a negative and significant relationship between organizational identification and turnover intention.

Keywords
Psychological Capital, Organizational Identification, Turnover Intention, Professional Services Sect

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri