Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ETNOGRAFİK FİLMDE ÖTEKİNİN/YERLİNİN BAKIŞINDAN BATILI SÖYLEMİN İNŞASI: 1971 YAPIMI SÜRÜLERLE YAŞAMAK (TO LİVE WİTH THE HERDS) FİLMİ
(CONSTRUCTION OF THE WESTERN DISCOURSE FROM THE PERSPECTIVE OF THE OTHER IN THE ETHNOGRAPHIC FİLM: 1971 TO LIVE WITH THE HERDS )

Yazar : Serap DUMAN İNCE    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 366-375
81    68


Özet
1895 yılında Felix Regnault’un antropolojik perspektiften yaptığı etnografik alan araştırmasında; insan davranışlarını anlamak ve farklı kültürlere sahip toplumların, kabilelerin kültürlerinin değişmesine, yok olmasına karşın kameranın kullanılması ve alandaki kültürel yapıların, davranışlarının video kayıtlarının yapılması gerekliliğinin altını çizmiştir. 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın son çeyreğine kadar Batılı antropolojik/etnografik alan araştırmacılar, etnografik filmler aracılığıyla ilkel öteki/diğer imajları üzerinden doğrudan ve dolaylı olarak Batının bilim, özgürlük, refah, mutluluk, huzur gibi söylemlerini inşa etmeye çalıştıkları görülmüştür. Bu söylemler tarihsel bağlamda (1895 yılından itibaren) Batılı araştırmacıların/öznelerin bakışından inşa edilirken, 1960’tan başlayarak özellikle 1980’lerden sonra araştırma nesnelerinin (ötekinin) seslerinden inşa edilmeye çalışıldığı saptanmıştır. Öteki ve Batılı söylemleri oluşturan öznelerin, özne-nesne mesafesinin değişimini görsel-işitsel bağlamda temsil ettiği düşünülen etnografik film literatüründe önemli bir yeri olan David ve Judith MacDougall’ın 1971 yapımı Sürülerle Yaşamak (To Live With The Herds) filmi amaçlı örneklem olarak seçilmiştir. Seçilen film tarihsel bağlamda ele alınmış ve filmin biçim ve içerik olarak dramatik anlatı yapısı çözümlenmiştir. Sonuç olarak incelenen filminde görülmüştür ki sömürgecilik kültüründe Batılı söylemler sürekli olarak farklı biçimlerdeki yeni hiyerarşilerle üretilmeye devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Etnografik Film, Yerlinin/Ötekinin Bakışı, Batılı Söylem, Sürülerle Yaşamak Filmi

Abstract
In 1895, Felix Regnault's anthropological perspective in the field of ethnographic research; it underlines the necessity of understanding human behavior and changing the cultures of different cultures, tribes, the use of the camera despite the disappearance and the video recording of the cultural structures and behaviors in the field. From the end of the 19th century until the last quarter of the 20th century, Western anthropological/ethnographic field researchers, through ethnographic films, directly and indirectly attempted to construct the discourse of science, freedom, prosperity, happiness, and peace through primitive other/other images. These discourses were constructed from the point of view of Western researchers/subjects in the historical context (since 1895), and from the 1960s onwards, especially after the 1980s, it was found that the objects of the research objects (the other) were tried to be constructed. David and Judith MacDougall's 1971 production, To Live With The Herds, has been selected as a sample for the purposes of the ethnographic film literature, which is thought to represent the change of subject-object distances in the other and western discourses. The selected film is handled in the historical context and the dramatic narrative structure of the film is analyzed in terms of form and content. As a result, it has been seen in the film examined that in the colonialism culture, Western discourses have continued to be produced with new hierarchies in different forms.

Keywords
Ethnographic Film, Indigenous/Other Perspective, Western Discourse, To Live With The Herds

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri