Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL OTANTİSİTE BAĞLAMINDA ORDU İLİ AKKUŞ İLÇESİ AKPINAR KÖYÜ DOĞUM, EVLENME, ÖLÜM ÂDETLERİ VE HALK MÜZİĞİ PRATİKLERİ
(BIRTH, MARRIAGE AND DEATH CUSTOMS AND FOLK MUSIC PRACTICES IN ORDU PROVINCE AKKUŞ DISTRICT AKPINAR VILLAGE WITHIN THE CONTEXT OF TRADITIONAL AUTHENTICITY )

Yazar : Savaş ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 654-680
79    80


Özet
Halk kültürü ürünlerinin yoğun olarak yaratıldığı ve yaşatıldığı evreler, araştırmacı Pertev Naili Boratav’ın Geçiş Dönemleri olarak ortaya koyduğu Doğum, Evlenme ve Ölüm evreleridir. Geçmişe özlemi, sahiciliği ve aynı zamanda özgünlüğü temsil eden otantisite bağlamında ele alınacak olan araştırma konusuyla ilgili daha önce sistematik bir çalışmanın olmaması, alanda bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu problemin çözümü için öngörülen model, tarama modeli ve yöntem ise alan araştırması yöntemidir. Araştırmada, ilişki arayıcı bir yaklaşımla elde edilen temel sonuçlar ; Akpınar köyünün coğrafi olarak Ordu ili sınırları içinde yer almasına rağmen, yakınlığı nedeniyle geleneksel kültürünün Tokat yöresi ile benzerlik göstermesi, Akpınar’ın eski adının Kuzköy olması, modernlik ve popüler kültürün etkisiyle doğum, evlenme, ölüm adetlerinin ve halk müziği unsurlarının giderek değişip dönüşmesi, halen kayıtlarda yer almayan yöreye ait 5 adet Türkünün derlenip, nota metinlerinin yazılmasıdır. Araştırma, yöreye ait ilk sistematik kaynak olması ve alana yapacağı katkılar nedeniyle önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Akpınar Köyü, Doğum, Evlenme, Ölüm, Âdet, Halk Müziği, Otantisite

Abstract
The periods in which the products of folk culture are intensely produced and sustained are the stages of Birth, Marriage and Death depicted by Pertev Naili Boratav as Transitional Periods. The absence of a previously conducted systematic study related to the research subject to be discussed within the context of authenticity which represents the nostalgia, authenticity and originality has been considered to be a drawback in the field. The model suggested as the solution of this problem is the screening model and the method is field research.The main conclusions acquired in the research with a relation searching approach are that the traditional culture of Akpınar village shows similarity with the Tokat region due to the proximity although it is geographically located within the borders of Ordu province; the old name of Akpınar is Kuzköy; birth, marriage and death customs and the folk music elements are gradually changing and transforming with the effect of popular culture; 5 folk songs of the region not being included in records yet have been compiled and note texts have been written down. The research is considered to be important due to being the first systematic source belonging to the region and its contributions to the field.

Keywords
Akpınar Village, Birth, Marriage, Death, Custom, Folk Music, Authenticity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri