Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
(THE PROSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE PROFESSION (BARTIN UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION SAMPLE) )

Yazar : Ömer Faruk KADAN   - Muamber YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 487-498
91    77


Özet
Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırma 2015-2016 akademik yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Matematik Eğitimi anabilim dallarının 4. sınıfında öğrenim gören 86 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Verilerin toplanmasında 34 maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden frekans, yüzde, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalları ile mesleğe ilişkin tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarına yönelik aldıkları, genel tutum puanının tutum seçeneklerinden “katılıyorum” seçeneğinde yer aldığı saptanmıştır. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayı, Öğretmenlik Mesleği, Tutum

Abstract
Aim of the study was to analyze the prospective teachers’ attitudes towards teaching profession. The study was carried out with 86 prospective teachers studying as 4th graders at the departments of primary school teaching, social sciences teaching and mathematics teaching at Bartın University in 2015-2016 academic year. The research was in a survey model. A 5-point Likert scale with 34 items was conducted for data collection. For data analysis, frequency, percentage, independent samples t-test and one-way ANOVA were employed. It was found as a result of the study that there was no statistically significant difference between the prospective teachers’ attitudes towards the profession and their genders. Additionally, no statistically significant difference was observed between the departments that the prospective teachers studied at and their attitudes towards the profession. The overall attitude score of the prospective teachers was at the option of “I agree”. Therefore, it was concluded that the prospective teachers studying at Bartın University had positive attitudes towards teaching profession.

Keywords
Prospective teachers, teaching profession, attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri