Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL TÜRK MİMARİSİNDE REVZEN KULLANIMI VE MEKANSAL ÖĞE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE USAGE OF REVZEN IN TRADITIONAL TURKISH ARCHITECTURE AND ITS EVALUATION AS A SPATIAL ELEMENT )

Yazar : Ayşe Şule ERYILMAZ AKSAKAL    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 479-486
82    69


Özet
Mekan ışıkla varolur. Işık yapıda sınırlanan mekanın ayrılmaz bir parçasıdır. Duvarla sınırlanan mekan parçasının cephesinde, ışık ve hava almak için boşluklar oluşturulmuştur. Bu boşluklar pencere olarak cepheye katılırlar. Pencere açıklıklarını örten camın yapının bir parçası olduğu, onu tamamladığı düşünülür. Halbuki camın hem mekanın bir öğesi olduğu hem de mekanı kapsadığı durumlar vardır. Bunlara en güzel örnek Gotik kiliselerin vitrayları, camilerin tepe pencereleri ve eski Anadolu evlerinin kafa pencereleridir. Geleneksel Türk Mimarisi’nde camilerin tepe pencereleri ve sivil mimaride kullanılan kafa pencereleri, alçı aracılığıyla bir desen oluşturacak şekilde birbirine bağlanmış cam parçalarından oluşan revzenlerle örtülmüştür. Alttaki pencereler dış mekanı görmeye, iç mekanı aydınlatmaya iç-dış ilişkisini kurgulamaya yarayan birer öğe durumundayken, tepe pencereleri mekan içinde mekandırlar; hem mekanın bir parçasıdırlar hem de mekanı tasvir ederler.

Anahtar Kelimeler
Türk Mimarisi, Mekan, Revzen, Cam, Işık, Algı.

Abstract
Space appears with light. Light is an inseparable part of space behind the boundaries of a structure. Openings were formed to receive light and air on the façade of the space which is restricted behind the walls. These gaps are integrated into the facade as windows. Glass that covers the window openings is considered as a piece of the structure, which is rather complementary. However, there are certain circumstances where glass is both an element of the space and the enclosure of the space. Stained glasses of Gothic Cathedrals, top windows of mosques and the head windows of old Anatolian houses are among its best examples. In the traditional Turkish Architecture, the top windows of mosques and the head windows in the civil architecture are covered with revzens which consist of glass pieces that are connected to each other with plaster so as to create a design. The lower windows are the elements of the building that help to see exteriors, illuminate interiors and building exterior/interior relation, while the top windows are a space within the space; they are both a piece of the space and they also depict the space.

Keywords
Turkish Architecture, Space, Revzen, Glass, Light, Perception.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri