Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EV ZİYARETLERİNİN MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGETION OF THE EFFECT OF HOME VISITS ON STUDENTS’ MOTIVATION REGARDING THE VIEWS OF STUDENTS AND PARENTS )

Yazar : Muammer YILMAZ   - Burak ÖREN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 93-105
472    436


Özet
Bu araştırmanın amacı; ilkokul 3. sınıflarda ve ortaokul 8. sınıflarda gerçekleştirilen ev ziyareti uygulamasının sonuçlarını öğrenci ve veli görüşleriyle ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karabük ili Yenice ilçesi Ülkü İlkokulu ve Ortaokulu 3. ve 8. sınıf öğrencileri ve velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içinde rastgele küme örnekleme yoluyla seçilen 50 öğrenci ve 50 veli oluşturmaktadır (100 kişi). Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan anketler öğrencilere ve velilere uygulanmış ve sorulara verilen cevaplar kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS STATISTIC 22 programı üzerinden aritmetik ortalama, yüzde ve ilişkisiz örneklemler t-testi istatistikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular gruplandırılarak maddelere dönüştürülmüş, maddelerin geçerli yüzdeleri (%) yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrenci ve veli görüşlerine göre ev ziyaretlerinin öğrencilerin motivasyonları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Okul aile işbirliği, ev ziyareti, motivasyon

Abstract
The purpose of this research is to show the results of the home visit that was applied in 3rd grades and 8rd grades with the help of teachers, students and parents’ views. Survey model was used in this research. The target population of the study is students and parents of 2015-2016 academic year in 3rd grades and 8rd grades of Ülkü Primary and Secondary School Karabük, Yenice. The sample of the study consisted of select by random cluster sampling of 50 students and 50 parents in the universe (100 person). To collect data, the questionnaire which was prepared by the researcher was applied to students and parents and the answer were recorded. While analysing the data, mean, valid percent and independent-samples t-test were used by the help of the IBM SPSS STATISTICS 22 programme. Findings were classified and transformed in to items and then means of the items (X) and valid percent (%) were interpreted. According to the collected data, home visits have a positive effect on students’ motivation regarding the views of students and parents.

Keywords
School-family cooperation, home visit, motivation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri