Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEVZÛÂT KİTAPLARINDA YER ALAN ŞEHİRLERİN FAZİLETİYLE İLGİLİ UYDURMA HADİSLER - KAZVÎN ÖRNEĞİ – II
(FABRICATED HADITHS RELATED TO THE VIRTUES OF CITIES EXISTING IN THE MAWDHU’ HADITHS BOOKS – QAZWIN SAMPLE – II )

Yazar : Musa ERKAYA   - Cemal URAL  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 430-450
105    81


Özet
Bu çalışma “Mevzûât Kitaplarında Yer Alan Şehirlerin Faziletiyle İlgili Uydurma Hadisler - Kazvîn Örneği – I” adlı makalenin devamı niteliğindedir. O çalışmada sadece Kazvin şehrinin fazileti ile ilgili rivayetler ele alınmıştı. Burada ise Kazvin’in yanı sıra İskenderiye, Tâlekân, Rey, Horasan, Nîsâbûr, Herat, Belh, Askalân, Abâdân, Cidde, Mekke ve Rûm beldeleriyle ilgili rivayetler incelenecektir. Mezkur çalışmada olduğu gibi burada da mevzûât eserleri ve Râfi’î’nin et-Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn adlı eseri esas alınacak ve sadece mecrûh raviler hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Rivayetlerde isnadlar esas alınacak metin tenkidine girilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler
İbn Mâce, Kazvin, Mevzûât, İran, Horasan

Abstract
This study is a continuation of the article titled Fabricated Hadiths Related to the Virtues of Cities Existing in the Mawdhu’ Hadiths Books – Qazwin Sample – I. In that study, only the narrative that related to the virtue of the city of Qazwin were discussed. In this study, as well as Qazwin, Alexandria, Taleqan, Rey, Khorasan, Neyshabur, Herat, Balkh, Ascalon, Abadan, Jeddah, Mecca, and the narrative about the cities of Rum will be examined. In this work as in the previous study will be based on Mawdhu’ Hadiths Books and book of Rafi that called al-Tadwin fi akhbar Qazwin and only wounded narrator will be assessed. In the narrations, attribution (isnad) will be examined but the text will not be criticized.

Keywords
Ibn Majah, Qazwin, Mawdhuat, Iran, Khorasan

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri