Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYO-KÜLTÜREL UYUMUNUN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE MEASUREMENT OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF EMPLOYEES IN TOURISM BUSINESSES )

Yazar : Simge ŞALVARCI   - Şafak ÜNÜVAR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 322-345
27    22


Özet
Turizm, farklı kültürlerden gelen işgücünü bünyesinde barındıran çok kapsamlı bir sektördür. Hizmet sektöründe yer alan turizmde hizmet kalitesinin elde edilebilmesi ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti sağlanabilmesi açısından çalışanların kültürel açıdan uyum düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Sosyo-kültürel uyuma ilişkin olarak literatürde daha önceden çalışılmış konular yer almakta olup turizm sektöründe çalışanların sosyo-kültürel uyumu ile ilgili çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın temel amacı, turizm işletmelerinde çalışan yerli ve yabancı işgörenlerin sosyo-kültürel uyum düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmanın uygulama bölümünde Antalya ilinde yer alan otel işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmelerinde çalışmakta olan 467 işgörene anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümü çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. İkinci bölümde sosyo-kültürel uyum ölçeğine ait ifadeler yer almaktadır. İstatistiksel analizler R version 3.2.5 ve IBM SPSS Amos paket programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Analizler ile desteklenen teorik yapılar sonucunda, elde edilen sonuçların demografik özelliklere göre farklılıkları student’s t testi ve Tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, demografik değişkenlerden cinsiyet, yaş, medeni durum, uyruk, eğitim durumu, geldikleri alan, çalışılan tesis türü, kıdem durumu ve gelir durumuna göre sosyo-kültürel uyum ile aralarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Çalıştıkları departman ve vardiya durumuna göre ise herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Turizm İşletmeleri, Kültür, Uyum, Sosyo-Kültürel Uyum.

Abstract
Tourism is a very comprehensive sector that incorporates the workforce from different cultures. In order to achieve service quality in the service sector and to ensure customer satisfaction, it is important to determine the level of adaptation of employees in cultural terms. As regards socio-cultural adaptation, there are previously studied subjects in the literature and the number of researches on socio-cultural adaptation of employees in tourism sector is very limited. From this point of view, the main purpose of this study is to examine the effects of socio-cultural adaptation levels of domestic and foreign employees working in tourism businesses according to demographic variables. In the application part of the study, 467 employees working in hotel businesses, travel agencies, food and beverage businesses and other tourism businesses in Antalya province were conducted a questionnaire. The first part of the questionnaire was prepared to determine the demographic characteristics of the employees. In the second part, the expressions of socio-cultural adaptation, internal marketing and employee satisfaction scales are included. Statistical analyzes were performed with the help of R version 3.2.5 and IBM SPSS Amos package programs. As a result of the theoretical structures supported by the analyzes, the differences of the results according to the demographic characteristics were tested with students t test and One Way Variance Analysis (ANOVA). According to the results of the analysis, significant differences were found among gender, age, marital status, nationality, educational status, area of origin, type of facility, seniority status, income level and socio-cultural adaptation. There is no difference according to the department and shift status.

Keywords
Tourism Businesses, Culture, Adaptation, Socio-Cultural Adaptation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri