Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUYGU, DÜŞÜNCE VE FİZYOLOJİ KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SAHNE KAYGISI YÖNETİMİ
(STAGE ANXIETY MANAGEMENT WITHIN THE CONCEPTS OF EMOTION, COGNITION AND PHYSIOLOGY )

Yazar : Evrim ŞAHİNKAYA KAPLANCIK   - Çiğdem ALADAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 499-512
92    71


Özet
Sahne kaygısı yaşayan icracının yalnız yaptığı çalışmalardan, sahneye çıkmadan önce, sahne üzerinde performans esnasında ve sonrasında yaşadığı süreçler boyunca bu kaygıdan nasıl etkilendiği birçok disiplinin ortak çalışma alanı olmuştur. Davranışı ortaya çıkaran duygu, düşünce ilişkisi ve fizyolojik etkileşimleri bağlamında kaygının kaynağı, nedenleri ve kaygıyı yönetme yöntemleri ortaya konduğunda icracı performansını olumsuz anlamda etkileyen sahne kaygısını aşmada daha hızlı ve etkili şekilde yol alacaktır. İcracı, kendini ifade etme sürecinde,içsel dünyasından dışarıya seslenirken, yaşadığı heyecanı kaygı seviyesine çıkmadan fark etmeli ve yönetebilmelidir. Aksi takdirde, insanlar arasındaki en üst düzey, en güzel ve en anlamlı paylaşımlardan biri sayılabilecek sanat aktarımı ve bu paylaşımdan alınacak haz ne yazık ki karşılıklı dayanılmaz bir ilişkiden üretilen olumsuz duygulara sebep olacaktır. Hatta icracı için yıkıcı boyutlara ulaşabilecektir. İcracı algı, davranış ve yöneliminde etkili olan kaygı yönetme tekniklerine hakim olmalı, kendisi için hangi yöntemin daha sağlıklı olduğunu çalışmalıdır. Daha da önemlisi sanatını icra ederken benlik değerini ve varoluşunu da sorgulayarak sürecin kendisi için ne ifade ettiğini tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Sahne kaygısı, duygu, düşünce, fizyoloji, icracı.

Abstract
The performer having the stage anxiety, how he/she was influenced by this during the rehersals alone, on the stage during the performance and after the performance; became the working area of many disciplines.In the context of the emotion, cognition and physiological interactions that create the behavior; recognition of the source of the anxiety, the causes and the methods of its management will lead to a faster and more effective way to overcome the stage anxiety that negatively affects the performance of the performer.In the process of self-expression, the performer must be able to recognize and manage his/her excitement without reaching the level of anxiety while opening his/her inner world. Otherwise, the sharing of art, which can be considered as one of the most beautiful and the most meaningful sharing among people, and the pleasure that is felt will unfortunately cause negative feelings produced from an unbearable relationship for both. It may even be destructive for the performer. He/she should be able to master the techniques of anxiety management which are effective in perception, behavior and orientation, and should study which method is healthier for him/her. More importantly, he/she should discuss his own self-worth and existence while performing his art and what it means to him/her.

Keywords
Stage anxiety, emotion, cognition, physiology, performer.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri