Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUM TEMELLİ TURİZM: GÖLLER BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
(COMMUNITY-BASED TOURISM: A RESEARCH IN THE REGION OF LAKES )

Yazar : Hatice SARI GÖK   - Şafak ÜNÜVAR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 303-321
96    70


Özet
Toplum temelli turizm, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir turizm modelidir. Diğer sürdürülebilir turizm türlerinden farklı olarak yerel halkın turizm gelişimi konusunda söz sahibi olduğu bir turizm modelidir. Kitlesel turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik bir çözüm yolu olarak öngörülen toplum temelli turizm; sürdürülebilirlik, yerel kalkınma, bölgedeki turizm gelişimine yerel halkın katılımı, doğal alanlar ve doğal yaşamın korunması gibi alternatif girişimleri ön planda tutmaktadır. Çalışmanın amacı Göller Bölgesi’ndeki Isparta ve Burdur illerinde yerel halkın toplum temelli turizm konusunda görüşlerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Burdur ve Isparta illerinde yaşayan yerel halktan yargısal örnekleme yöntemi ile seçilen 453 kişi üzerinde anket uygulaması yapılmış ve yerel halkın toplum temelli turizm ile ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve student’s t testi, ANOVA ve Kruskal Wallis testlerinden yaralanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Burdur ilinde yaşayanların yerel otoritenin katılım gücü ve turizmde yatırım yapma eğilimlerinin Isparta ilinde yaşayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Göller Bölgesi’nde yaşayanların bölgede ikamet süreleri arttıkça aitlik hislerinin arttığı tespit edilmiştir. Çalışmaya katılanların, turizmden gelir elde etme durumları, turizm ile ilgili herhangi bir dernek veya kuruluşa üyelik ve turizm sektöründeki olumlu gelişmelerden olumlu ekonomik etkilenme durumları boyutlara göre farklılıklar göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Toplum, Turizm, Toplum Temelli Turizm, Göller Bölgesi

Abstract
Community-based tourism is a tourism model that supports sustainable development. Unlike other sustainable tourism types, it is a tourism model where local people have a voice in tourism development. Community-based tourism, which is a solution for reducing the negative effects of mass tourism activities prioritizes sustainability, local development, local participation in tourism development in the region, conservation of natural areas and natural life. The aim of this study is to determine the opinions of local people on community based tourism in Isparta and Burdur provinces of the Lakes Region. For this purpose, a questionnaire was applied on 453 people selected from the local community in Burdur and Isparta provinces through judicial sampling model and the opinions of the local people about community based tourism were tried to be determined. In the study, quantitative research method was used and student’s t test, ANOVA and Kruskal Wallis tests were used. According to the research results, it is determined that the people who live in Burdur province have a higher participation power and tendency to invest in tourism than the ones living in Isparta. In addition, it was determined that the residence times of the people living in the Region of Lakes increased as the residence times increased. The positive economic contagion attitudes of participants’ income generation situations from tourism, the membership of any association or institution related to tourism and positive developments in tourism sector differs according to dimensions.

Keywords
Community, Tourism, Community Based Tourism, Region of Lakes.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri