Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI GÖÇTE KÜLTÜREL UYUM SÜRECİ VE SOSYO KÜLTÜREL ENTEGRASYON ÜZERİNE İNCELEMELER
(CULTURAL ADAPTATION IN INTERNATIONAL MIGRATION AND STUDIES ON SOCIO CULTURAL INTEGRATION )

Yazar : Hazal DEVELİ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 555-567
80    64


Özet
Ulusötecilik ve küreselleşmenin etkisiyle günümüzde farklı yönlere doğru gelişme gösteren uluslararası göç hareketlerinin pek çok ülke için önemli bir olgu haline geldiği görülmektedir. Çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen göç olayları farklı kültürlerin karşılaşmasına neden olmakta ve farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamlarını sürdürme zorunluluğu kültürel uyum ve entegrasyona dair önemli sorunlar gündeme getirmektedir. Uluslararası göçün küreselleşme doğrultusunda kazandığı bugünkü boyutu, kültürler arası uyum ve entegrasyon konusunun önemini arttırmaktadır. Kuramsal bir analiz niteliği taşıyan bu çalışmada, çokkültürlülük kavramı ve Berry’nin kültürleşme modelinden yola çıkarak uluslararası göç olaylarına kültürel uyum ve entegrasyonun ortaya koyduğu kavramlar ile yaklaşım sağlamak ve uluslar arası göç hareketlerinde yaşanan sorunların çözümünde kültürel uyumu sağlama ve entegrasyon uygulamalarının rolü ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası göç, kültürleşme, entegrasyon, küreselleşme, ulusötecilik.

Abstract
With the influence of transnationalism and globalization, it is seen that international migration movements, which have developed towards different directions today, have become an important phenomenon for many countries. The migration phenomenon, which is based on different reasons, causes different cultures to be encountered. In this context, the necessity of the coexistence of people from different cultures raise a series of important problems of cultural adaptation and integration. The current dimension of international migration in the context of globalization increases the importance of inter-cultural integration. In this work, the concept of international migration will be discussed in the context of cultural adaptation and integration by the concept of multiculturalism and the model of culturalization of Berry. In addition, the effects of cultural adaptation and integration practices will be discussed in the process of solving problems arising from migration movements.

Keywords
International Migration, Culturalization, Integration, Globalization, Transnationalism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri