Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL MEDYA İLE YENİ MEDYANIN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF TRADITIONAL MEDIA AND NEW MEDIA )

Yazar : Neslihan KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 227-239
271    439


Özet
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni iletişim teknolojileri de ortaya çıkmış, bu durum iletişimin temel unsurlarının özünü koruyarak değişmesi sonucunu doğurmuştur. Tarihsel süreçte iletişim teknolojilerinin gelişim seyri genellikle basılı, analog ve dijital teknoloji olmak üzere üç aşamalı olarak ele alınmaktadır. Johanness Gutenberg’in 1450 yılında icat ettiği matbaa, iletişim teknolojisinin ilk aracı olarak kabul edilmektedir. Telgrafın icadıyla iletişim teknolojisinin gelişim seyrindeki ikinci aşama olan analog dönem başlamıştır. Bilgisayar ve ağ teknolojilerinin kullanımıyla birlikte ise iletişim teknolojilerinin dijital çağ dönemi başlamıştır. Bilgisayar ve ağ teknolojilerinin medyada kullanılması, baş döndürücü bir değişimi beraberinde getirmiş, bu değişimin gazetecilik uygulama ve pratiklerine, okur alışkanlıklarına, kitle iletişim araçlarına olan yansımaları geleneksel medya ve yeni medya ayırımını doğurmuştur. Bu çalışmada geleneksel medya ile yeni medya arasında özellikler ve farklılıklar açısından bir karşılaştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Medya, geleneksel medya, yeni medya, iletişim teknolojileri, dijital iletişim teknolojisi.

Abstract
With the development of technology, new communication technologies have emerged and this situation has resulted in changing the core elements of communication. The course of development of communication technologies in the historical process is generally discussed in three stages: printed, analog and digital technology. The printing press invented by Johannes Gutenberg in 1450 is considered the first tool of communication technology. The second phase of the development of communication technology with the invention of the telegraph was started. With the use of computer and network technologies, the era of digital technologies of communication technologies began. The use of computer and network technologies in the media has brought about a dizzying change, and the reflection of this change on journalistic practice and practices, reading habits and mass media has led to the separation of traditional media and new media. In this study, a comparison is made between traditional media and new media in terms of characteristics and differences

Keywords
Media, traditional media, new media, communication technologies, digital communication technology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri