Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKLAM HARCAMALARI
(ADVERTISING EXPENDITURES )

Yazar : Gökçin ÇUBUKCU   - İsmail DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 192-211
24    21


Özet
Tarihin ilk aşamalarında insanlar sadece ürünlerinin satılmasını hedeflemekte ve satılan ürünlerin yerlerine kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler koymaktaydılar. İlerleyen aşamalarında bazı satıcılar ve ürünler ön plana çıkmaya başlamıştır. Doğal olarak onları tanıtma gereksinimi doğmuştur. Bunun içinde özellikle agoralarda çığırtkanlar, daha sonrasında “Sandviç Adamlar” olarak tabir edilen insanlar görülmeye başlanmıştır. Bu sayede ürünler ya da satıcılar kendilerini tanıtma fırsatı bularak daha geniş kitlelere ulaşmışlardır. Bunlar reklamcılığın temellerini oluşturmaktadır. Grafik Tasarımının reklamcılık, tanıtım, fotoğraf, vb. birçok disiplinle çalışma zorunluluğu olması bu konuya yönelmede önemli olmuştur. Reklamın geçmişten günümüze olan süreciyle yıllara göre yatırım oranları verilerek, reklamın ne olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Reklamın hangi aşamalardan geçtiğinin ve günümüzdeki reklam ajanslarının markalar üzerindeki etkilerinin farkında olmamız gerekmektedir. Reklam Harcamaları üzerine yapılan bu araştırmanın birinci bölümünde giriş ve araştırmanın yöntemine, ikinci bölümünde reklamın tarihsel gelişimine, üçüncü bölümde reklamın önemine, dördüncü bölümde ise reklam harcamalarına ve son olarak beşinci bölümde reklam ajanslarının markalar üzerindeki etkilerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Reklam, Marka, Tarih, Grafik Tasarımı, Ajans

Abstract
In the early stages of history, people only wanted to sell their products and put products in place to meet their needs. Some vendors and products started to come to the fore in the following stages. Naturally, the need to introduce them was born. In this, especially agoralaranda people, then "Sandwich Men" is called the people began to be seen. In this way, products or vendors have found the opportunity to introduce themselves to a wider audience. These are the foundations of advertising. Graphic Design advertising, promotion, photography, etc. The necessity of working with many disciplines has been important in addressing this issue. With the process of advertising from the past to the present, investment rates were given over the years and the advertising was tried to be revealed. We need to be aware of the stages of advertising and the impact of current advertising agencies on brands. In the first part of this research on Advertising Expenditures, the method of introduction and research, in the second part, the historical development of the advertisement, the importance of advertisement in the third part, the advertisement expenditures in the fourth section and the effects of advertising agencies on the brands in the fifth section are given.

Keywords
Advertising, Brand, History, Graphic Design, Agency

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri