Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADANA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN TÜRK BASININA YANSIMALARI
(REFLECTIONS OF TURKISH PRESS ADANA'S LIBERATION FROM ENEMY OCCUPATION )

Yazar : Ebru GÜHER    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 35
Sayfa : 451-465
76    77


Özet
Mondros Mütarekesi ile beraber önce İngiltere sonra Fransa tarafından işgal edilen Adana ve çevresi milletin azmi, inancı ve iradesi ile anavatana katılmıştır. Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması ile barış tesis edilerek bölge düşmanlar tarafından boşaltılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Hâkimiyet-i Milliye, Anadolu’da Yeni Gün ve Vakit gazetelerinin 1921 ve 1922 yıllarındaki sayıları incelenerek düşman kuvvetlerinin Adana’yı tahliye süreci ve sonrasındaki gelişmelerin nasıl yankı bulduğu incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Adana, Tahliye, Milli Mücadele, Basın.

Abstract
Adana and its environs, which were first occupied by France and France after Mondros Armistice, joined the homeland with the determination, faith and will of the nation. Ankara Agreement signed between Turkey and France began to be evacuated by the enemies of peace by plants. In this study, it is tried to examine how the enemy forces' evacuation process of Adana and the developments after it reverberated by examining the numbers of Hâkimiyet-i Milliye, Anadolu’da Yeni Gün and Vakit newspapers in Anatolia in 1921 and 1922.

Keywords
Adana, Evacuation, National ,Struggle, Press.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri