Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YETERSİZ SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF INSUFFICIENT HEALTH LITERACY )

Yazar : Pelin BİLGİN KAHVECİ   - Filiz ABACIGİL  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 357-369
70    55


Özet
Bireylerin sağlık davranışını belirleyen en önemli konulardan biri sağlık okuryazarlığıdır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık okuryazarlığını; “bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli olan bilişsel ve sosyal beceri kapasitesi” olarak tanımlamaktadır. Literatürde yer alan çalışmaların çoğu kesitsel tiptedir. Bu çalışmaların çoğu yetersiz sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık çıktıları, sağlık bakım maliyeti ve bireyin yaşam kalitesi ile ilgili konularda olumsuz etkisinin olduğunu göstermektedir. Yetersiz sağlık okuryazarlığı durumunda hastane/acil servise başvuru oranları artmakta, tıbbi tedaviye uyum düşmekte, reçetelerin anlaşılması ve tedaviyi düzgün alma becerisi azalmakta, yapılan tarama oranları düşmektedir. Çalışmalar yetersiz/sınırlı sağlık okuryazarlığı ile yaşlı gruptaki mortalite üzerine güçlü ilişkileri göstermektedir. Bireysel/toplumsal iyilik halinin sağlanabilmesi, sağlık ve refah düzeyinin yükseltilebilmesi için sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi çok önemlidir ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Bu konuda sınırlı sayıda çalışma olduğundan kanıt düzeyi yüksek çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler
Sağlık, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Hizmetlerine Erişilebilirlik, Sonuç Değerlendirmesi

Abstract
Health literacy is one of the most important issues that determine the health behavior of individuals. World Health Organization defined health literacy as “the cognitive and social skills which determine the motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain good health”. Most of the studies in the literature are cross-sectional. Most of these studies show that insufficient health literacy level has negative effects on health outcomes, health care costs and quality of life of the individual. In the case of insufficient health literacy, admission rates to hospital / emergency services increase, compliance with medical treatment decreases, the ability to understand the prescriptions and treatment properly decreases, and the screening rates decrease. Studies showed that inadequate / limited health literacy is strongly associated with mortality in elder groups. Improving health literacy is very important and requires a multifaceted approach in order to achieve individual / social well-being and to increase the level of health and welfare. Due to the limited number of studies, studies with high level of evidence are needed.

Keywords
Health, Health Literacy, Health Services Accessibility, Outcome Assessment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri