Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAZAR YERİ ARZ VE TALEP NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ: FETHİYE ÇEKİM YERİ ÖRNEĞİ
(DETERMINATION OF MARKET PLACE SUPPLY AND DEMAND ATTRIBUTE: CASE OF FETHIYE DESTINATION )

Yazar : Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN   - Elçin NOYAN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 212-226
65    57


Özet
Turizm çekim yerinde ürün ve talep niteliğinin belirlenmesini konu alan bu çalışmanın temel amaçları, pazar yerinde mevsimsel yoğunluk varsa bunun nedeninin pazarcı tarafından nasıl algılandığını, pazarda yer alan ürünler arasından nelerin daha çok satıldığını ve nelerin turistik tüketici tarafından daha çok satın alındığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın diğer amaçları ise pazarcıların turistik tüketiciye yönelik algılarıyla bunların nedenlerini ve turistik tüketicinin pazarcı gelirlerine herhangi bir etkisi olup olmadığını ve ürün fiyatlarını hangi faktörlerin etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırma kapsamında birincil ve ikincil veri kaynaklarından faydalanılmıştır. Örneklem, Fethiye Salı Pazarı gıda bölümünde manav, börekçi, süt ürünleri satışı yapan/zeytinci, baharat/çerezci ve kar şerbetçisidir. Pazar yerinde 11.09.2018 tarihinde nitel veri toplama yoluyla iki araştırmacı tarafından toplam 49 katılımcıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuca göre, yabancı turistik tüketici ve yerli turistik tüketici tarafından satın alınan ürünler birbirinden farklılaşmaktadır. Yaz döneminde satış miktarı artmaktadır. Yabancı ve yerli turistik tüketicinin pazarcı gelirlerine ise olumlu yönde etkisi bulunmakla birlikte pazarcılar tarafından turistik tüketici algısı daha çok ekonomik etkisine göre şekillenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Turizm Çekim Yeri, Pazar Yeri, Turistik Tüketici, Arz, Talep

Abstract
The main issues of this study, which focuses on the determination of product and demand attribute at tourism destination, are to find out if there is a seasonal volume increase, how this was perceived by the stallholder in a market place, what is sold more among the products in the market, and what are purchased more by the touristic consumer. The other aims of the research are to determine the stallholders’ perception towards the touristic consumers and the reasons of these stallholders’ perceptions, and whether or not the touristic consumers have an effect on stallholders’ overall revenues, and which factors affecting the prices. Within the scope of the research, primary and secondary data sources were used. The sample is consisted of a greengrocer, a pastry stallholder, an olive stallholder who also sells cheese, dairy products, a spice and nuts stallholder, a sherbet on shaved ice stallholder at Fethiye Tuesday Market. In the market place, face-to-face interviews were carried out by two researchers on 11.09.2018 with 49 participants. According to the results of the study, it was found that foreign touristic consumers and products purchased by domestic touristic consumers are different from each other. Sales increase during the summer period. Both foreign and domestic touristic consumers have a positive effect on stallholders’ overall revenues, besides, the perception of touristic consumers by marketers is more shaped by the economic impact of their purchases.

Keywords
Tourism Destination, Market Place, Touristic Consumer, Supply, Demand

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri