Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2012-2018 YILLARI ARASINDA YARGITAY DAİRELERİNİN HAKSIZ REKABETE YAKLAŞIMLARININ ANALİZİ
(BETWEEN 2012-2018 JURISDICTION OF JURISDICTION ANALYSIS OF APPROACHES TO UNFAIR COMPETITION )

Yazar : Ramazan GÖNENÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 466-480
173    62


Özet
Bu çalışma, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 yılından sonra haksız rekabete ilişkin yapılan değişiklikleri ve Yargıtay tarafından incelenen ve karara bağlanan dava dosyalarına ilişkin bir araştırmayı kapsamaktadır. Haksız rekabetin tanımını, unsurlarını ve kanun maddesini ve haksız rekabet eylemi neticesinde oluşan hukuki ve cezai sorumluluk noktalarına değinilmiştir. Bu anlamda TTK içerisinde yer alan haksız rekabet alanına dönük yapılan çalışmalardan, doktora ve yüksek lisans tezlerinde Yargıtay kararları ile ilgili hususlar belirtilmemiştir. Bu çalışma ile haksız rekabet, yargı kararları ile ele alınmıştır. Bu doğrultuda hem işletme alanında hem de hukuk alanında mevcut tezlere ve akademik çalışmalara katkı sunulmak istenmektedir. Literatürdeki kaynaklar; düzenli, disiplinli bir anlayış ile ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Haksız Rekabet, Yargıtay 11.Daire Kararları, İşletme Hukuku

Abstract
This study covers the amendments made to unfair competition after July 1 2012 when the Turkish Commercial Code came into force and a study on the case files examined and decided by the Court of Cassation. Legal and penal responsibility from the definition of unfair competition, its elements and the article of law and unfair competition action have been mentioned. In this sense the issues related to the decisions of the Supreme Court in the doctoral and master's theses have not been specified in the studies conducted in the field of unfair competition in the Turkish Commercial Code. In this study unfair competition is dealt with by judicial decisions. In this respect it is desired to contribute to the existing theses and academic studies both in the field of business and in the field of law. Resources in literature has been handled with a regular, disciplined understanding.

Keywords
Unfair competition, Decisions of the Supreme 11. Court, Business Law

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri