Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GECEKONDULAŞMA VE TOKİ KONUTLARININ OLUŞUM SÜRECİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER
(SIMILARITIES BETWEEN SQUATTERS AND TOKI HOUSING DEVELOPMENT PROCESS )

Yazar : Erdal Eren HALİS    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 481-491
78    60


Özet
Ülkemizde gecekondu bölgeleri, 1950'li yıllardan sonra sanayisi gelişmiş olan kentlerimizde, köylerden, kasabalardan, küçük kentlerden hızlı göçün sonucu olarak artmıştır. Son 30 – 40 yılda dünyada ve Türkiye’de gelişen neoliberal politikalar bağlamında gecekondulaşmanın önüne geçilmek istenmiş ve bu da kentsel dönüşüm projeleri adı altında gerçekleştirilmiştir. Bir devlet kurumu olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2000 yıllarla birlikte konutlaşma etkinliğini sonra derece verimli bir şekilde arttırmıştır. Öncelikli hedefi toplumun konut ihtiyacını karşılamak ve gecekondulaşmanın önüne geçmeyi sağlamaktır. Lakin dar gelirli ailelere yönelik projeler genellikle kentin çeperlerinde yapılması, gecekonduda yaşayan ailelerin yine kentin dışında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlara yerleşmesine neden olmuştur. Görünürde gecekondular kalkmıştır, ancak onların yerine yapılan TOKİ konutları birçok açıdan gecekondulara benzemektedir. Bu çalışmada son 50 yıldır bir hızlı kentleşme sorunu olarak ortaya çıkan gecekondulaşmayı, gecekondu ve konut sorununu çözmeyi hedefleyen TOKİ uygulamaları, nitelik ve nicelik açışından gecekondulaşma ve TOKİ konutları oluşum süreçleri arasındaki benzerlikler tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gecekondulaşma, Tokileşme, Neoliberalizm, Kentleşme

Abstract
In our country, slums have increased as a result of rapid migration from our cities, villages, towns and small cities which developed after 1950s. Last 30-40 years in the context of the developing world and neoliberal policies in Turkey and this was made to avoid settlements, which were conducted under the name of urban renewal projects. The Housing Development Administration of Turkey (TOKI), which is a governmental institution, increased the efficiency of housing after 2000s in a highly efficient manner. Its primary objective is to meet the housing needs of the society and to prevent the squattering. However, projects aimed at families with low incomes generally have to be built on the periphery of the city. Apparently the shanties have been erected, but instead of them, TOKI houses are similar to squatters in many respects. In this study, the similarities between TOKI applications aiming to solve the shanties, squatter and housing problems, and the formation of squatter and TOKI houses will be discussed.

Keywords
Slums, TOKI's, Neoliberalism, Urbanization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri