Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK VE SURİYELİ EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON BETWEEN SYRIAN AND TURKISH PARENTS’ OPINIONS AND EXPECTATIONS ABOUT PRE-SCHOOL EDUCATION )

Yazar : Hikmet DOĞRUL   - Cenk AKAY  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 119-139
126    95


Özet
Bu çalışma, Türk ve Suriyeli ebeveynlerin okul öncesi eğitime ilişkin görüş ve beklentilerini incelemeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 220’si Türk, 190’ı Suriyeli olmak üzere 410 ebeveyn oluşturmuştur. Çalışmanın verileri kişisel bilgi formu, okul öncesi eğitim için görüş ve beklenti belirleme anketi ve açık uçlu soru formu kullanılarak toplanmıştır. Nicel verilerin analizi frekans ve yüzde hesaplamaları ile yapılırken nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Türk ve Suriyeli ebeveynlerin okul öncesi eğitime ilişkin görüşlerinin, farklı kültürel geçmişlerden ve eğitim deneyimlerinden gelmelerine rağmen çoğunlukla benzer olduğu sonucuna varılmış; ancak, okul öncesi eğitim beklentilerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Her iki grupta, okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini ve bu sürecin çocuğun gelecekteki eğitimi üzerinde olumlu yansımaları olacağını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, veli görüşleri, veli beklentileri

Abstract
This study aims to examine and compare the opinions and expectations of Turkish and Syrian parents about pre-school education. The descriptive method was used in the study. The sample of the study consisted of 410 parents (220 Turkish and 190 Syrian). The data of the study were collected by using Personal Information Form, Questionnaire for Determining Opinion and Expectation for Pre-school Education, and Open-ended Question Form. Frequency and percentage calculation was done in the analysis of the quantitative data and the content analysis for the qualitative data. It is concluded that opinions of Turkish and Syrian parents on pre-school education are mostly similar though they come from different cultural backgrounds and educational experiences; however, there is differentiation in their expectations of pre-school education. Their opinions on preschool education indicate that preschool education should be compulsory and will have positive reflections on the child's future education.

Keywords
Pre-school education, parents’ opinions, parents’ expectations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri