Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YELİZAVETA DMİTRİYEVA’NIN ÖTEKİ YÜZÜ: ÇERUBİNA DE GABRİAK
(THE ALTER EGO OF ELIZAVETA DMITRIEVA: CHERUBINA DE GABRIAK )

Yazar : Sevgi ILICA    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 346-356
77    61


Özet
Rus şair Yelizaveta İvanovna Dmitriyevna 1909 yılının sonbaharında şiirlerini Çerubina de Gabriak takma ismi altında çıkarır. Edebiyatta erkek egemenliğinin sürdüğü bu dönemde eserlerini yayımlama konusunda zorluklarla karşılaşan kadın şairlere destek veren şair Maksimilian Aleksandroviç Voloşin, Çerubina de Gabriak efsanesinin oluşturulmasında başrolü üstlenmiştir. Voloşin ve Dmitriyeva alımlı, güzel, esrarengiz, egzotik İspanyol asıllı Katolik bir kadın imgesi oluştururlar. Çerubina de Gabriak’ın şiirleri din, mistisizm, İsa’ya duyulan bağlılık, öteki ben ve çilecilik motifleriyle bezelidir. Çalışmamızda bir edebi mistifikasyon olarak Çerubina de Gabriak’ın yaratılış ve ortaya çıkış süreci aktarılıp, İhtişamlı Hayalimle (? ???? ??????????? ??????), İçimde Günahın Ayartısı (?? ??? ???? ???????? ?????), Tapınağın Eşiğinde Koruma Arıyorum (??? ?????? ? ?????????? ?????), Senin Ellerin (???? ????), Kapısını Kilitlediler Mekânımın (???????? ????? ? ??? ???????), Sen Aynaya Bak (?? ? ??????? ??????), Sone (?????), , Öteki (???????) ve Çeyrek (????????) şiirleri incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Çerubina de Gabriak, Apollon, Gümüş Çağ, 20. yüzyıl Rus edebiyatı.

Abstract
The Russian poetess Elizaveta Ivanovna Dmitrieva published her poems under the pseudonym of Cherubina de Gabriak in autumn 1909. The poet Maximilian Alexandrovich Voloshin who supported the poetesses facing difficulties about issuing their poems in that period in which male domination prevailed in literature took the primary role in creating the myth of Cherubina de Gabriak. Voloshin and Dmitrieva invented a charming, beautiful, mysterious, exotic, catholic Spanish woman image. The poems of Cherubina de Gabriak are covered with religion, mysticism, devotion to Christ, alter ego and asceticism motifs. In our study, the creation and occurrence process of Cherubina de Gabriak will be given, and the poems With my regal dream (? ???? ??????????? ??????), Temptation to sin inside of me (?? ??? ???? ???????? ?????), I search for a protection on the threshold of temple (??? ?????? ? ?????????? ?????), Your hands (???? ????), They locked the door of my abode (???????? ????? ? ??? ???????), You look at the mirror (?? ? ??????? ??????), Sonnet (?????), Double (???????) and Quarter (????????)will be tried to be analyzed.

Keywords
Cherubina de Gabriak, Apollon, The Silver Age, 20th century Russian literature.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri