Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANAT/SİYASET İLİŞKİSİ AÇISINDAN ESTETİK REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(IN THE CONTEXT OF ART / POLITICS AN EVALUATION ON THE TRANSFORMATION OF AESTHETIC REGIME )

Yazar : Emel ERDEN   - Şirin YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 541-554
74    69


Özet
Sanatın varolduğu günden bu yana çok çeşitli şekillerde gündeme gelen sanat/siyaset bağı, özellikle sanatın kendine içkin ontolojisinin önem kazandığı ve dışsal etki ile arasına mesafe koyduğu özerkleşme sonrasında daha anlamlı hale gelen bir tartışmayı doğurmuştur. Buna göre yeni bir estetiğin ve hatta estetik rejimin tanımlandığı görülür. Avangard hareketlerle de ilişkilendirilen ve sınıfsal çatışmalar ekseninde tanımlanan farklı özerklik kodlarının üretimi, estetik ve sanat/siyaset tartışmalarında çeşitli görüşler ortaya çıkarmıştır. Estetik rejimi olarak tanımlanmakta olan sanatın kendine içkin alanının, sanat-hayat etkileşiminden doğan tarihsel bir biçimde farklılaşması kaçınılmaz olmakla birlikte, burda sanatın kendisinin mi yoksa toplumsal örgütlenmeler ve iktidar yapılanmalarının mı belirleyici olduğu sorusu gelinen noktada özerklik tartışmalarını ve sanat hayat birlikteliği üzerinden ortaya çıkan okumaları da netleştirir. Bu çalışma sanat/siyaset merkezli dönüşümün farklı görüşlerce ne şekilde ortaya konduğunu inceleyerek estetik rejiminin günümüze değin geçirdiği dönüşümün irdelenmesi amacını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
sanat/siyaset, estetik rejimi, özerkleşme, avangard

Abstract
The art / politics bond, which has come to the fore in many different ways since the day of art, gave rise to a more meaningful discussion especially after the autonomy of art, with its ontology of importance and its distance from external influence. Accordingly, it is seen that a new aesthetic and even aesthetic regime is defined. The production of different codes of autonomy, defined in the axis of class conflicts, associated with avant-garde movements, produced various views on aesthetics and art / politics debates. Although it is inevitable that the self-contained space of art, defined as the aesthetic regime, will be differentiated from the interaction between art and life, the question of whether art itself or social organizations and power structures are decisive is the question of autonomy and the reading of art life together. clarifies. This study aims to examine the transformation of the aesthetic regime to the present by examining the ways in which art / politics based transformation is put forward by different views.

Keywords
art/politics, aesthetics regime, autonomy of art, avantgarde

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri