Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MACROPOLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: PANEL ANALYSIS
(MACROPOLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: PANEL ANALYSIS )

Yazar : Onur Başar ÖZBOZKURT   - Elma SATROVİC  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 182-191
75    67


Özet
Bu çalışma, politik istikrarın varlığının ve şiddet/terörizm olaylarının meydana gelmemesinin doğrudan yabancı yatırım (DYY) üzerindeki önemini üç panelde araştırmaktadır. İlk (genel) panel, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 110 ekonomiyi içermekteyken; ikinci panel, 35 gelişmiş ekonomiyi; üçüncü panel ise 2002-2015 dönemi arasında 75 gelişmekte olan ekonomiyi kapsamaktadır. Çalışmada, Granger nedensellik testi, eşbütünleşme testi ve panel ARDL modeli kullanılmıştır. ARDL modelinin bulguları, gelişmiş ülkeler için olduğu kadar, genel örneklemde de, politik istikrarın var olmasının ve şiddet/terörizm olaylarının meydana gelmemesinin, DYY ile arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, Granger nedensellik testi, genel örneklemenin yanı sıra gelişmiş ülkeler için de ekonomik açıdan çift yönlü ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerdeki sonuçlar karışık sonuçlar vermektedir. DYY ile politik istikrarın varlığı ve şiddet/terörizm olaylarının meydana gelmemesi arasında kısa dönemli ilişki ile ilgili olarak herhangi bir bulgu bulunmaz iken, uzun dönemli bir ilişki olduğu, bu çalışma kapsamında ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Makropolitik istikrar, şiddet/terörizmin meydana gelmemesi, doğrudan yabancı yatırım, panel ARDL, nedensellik

Abstract
The study investigates the significance of political stability and absence of violence/terrorism on foreign direct investment (FDI) in three panels. The first (overall) panel comprises 110 economies (both developed and developing); the second involves 35 developed economies, whereas the third panel includes 75 developing economies the years between 2002-2015. A Granger causality test, cointegration test and panel ARDL model are employed. The findings of ARDL model show that there is a long-run relationship between political stability and absence of violence/terrorism and FDI for the overall sample as well as for developed countries. In addition, Granger causality test indicates the bidirectional relationship between the economic terms of interest for the overall sample as well as for the sample of developed countries. Nevertheless, developing countries give mixed results. A long-run relationship between FDI and political stability and absence of violence/terrorism is reported whereas there is no evidence on the short-run relationship.

Keywords
Macropolitical stability, absence of violence/terrorism, foreign direct investment, panel ARDL, caus

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri