Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAHYA KEMAL’İN ESERLERİNDEKİ ÖZEL İSİMLERİN TASNİFİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION CLASSIFICATION OF THE PROPER NAMES IN YAHYA KEMAL’S LITERARY WORKS )

Yazar : Firdevs TEMİZEL AKAR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 451-465
81    55


Özet
Yazar ve şairler, içinde neş’et ettikleri toplumun birer aynasıdırlar. Onların eserleri ve dolayısıyla dil ve üslupları, yaşadıkları devir ve zihniyet hakkında bize ipuçları verir. Ayrıca sanatçının dili, onun duygu ve fikir dünyasının âdeta şifreleridir. Sanatçının dili sözcüklerle ve sözcük gruplarıyla örülür: İsimler, fiiller, deyimler, atasözleri v.b. Bütün bunları sözvarlığı adı altında inceliyoruz. Sözcükbilim dilin söz varlığını inceleyen bir dilbilim dalı olduğuna göre sözcükbilimin yöntemlerinden yola çıkarak yazar ve şairlerin söz varlığına eğilmek bir zorunluluktur. Çünkü sanatçılarımız hem kültürümüzün taşıyıcı elçisidirler hem de yaşamımızın anlamını bize hatırlatanlardır. Bir yazar veya şairin söz varlığını incelediğimizde sadece onun sanat anlayışına ulaşmaz, onda gördüğümüz yeni kelime ve kavramlarla düşünce, duygu ve bilgi dünyamızda bir basamak daha atlarız. Bir taraftan da o eserlerin yazıldığı zamanların kültür hayatıyla bağ kurarız. Yahya Kemal bizi böyle zirvelere taşıyacak bir sanatçımızdır. Onun eserlerinin sözlüğünü yaptığımız ve söz varlığını incelediğimiz tezimizin bir ayağı olan özel isimlerin tasnifiyle ilgili tespitlerimizi bu çalışmada sunacağız. 4000 civarında olan bu özel adlar şahıs, yer ve eser isimleri halinde Türk, Doğu ve Batı kültürlerine gönderme yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler
sözcükbilim, söz varlığı, Yahya Kemal Beyatlı

Abstract
Writers and poets are the mirriors of the society which they are originated. Their Works of art, consequently their language and style give us clues about the period and the understanding that they lived in. Besides the artist’s language is fairly the codes of his/her world of sense and thought. The artist’s language is knitted with words and vocabulary: Nouns, verbs, idioms, proverbs etc… We examine all these in the name of vocabulary. As lexicology is a kind of science that studies a language’s vocabulary, it is a must to focus on the writers’ and poets’ vocabulary starting from lexicology’s techniques. As our artists are both the carriers of our culture and the ones who remind us the meaning of our lives. When we study a writer’s or poet’s vocabulary we not only reach his/her understanding of art but also we step forward with the new words and concepts that we see in him/her in our sense and knowledge world. On the otherhand we establish a bond with the culture of times that works were written in. Yahya Kemal is one of our artists who will take us to peaks. We are going to present our evaluations related to proper name’s classification which is one aspect of our thesis in which we have made his works’ dictionary and studied his vocabulary. These names which are about 4000 refer to Turkish, East and West cultures as personal, place and monument names.

Keywords
lexicology, vocabulary, Yahya Kemal Beyatlı

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri