Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA E-TİCARETİN ETKİSİ: TÜRK AYAKKABI SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
(PURCHASING BEHAVIORS OF CONSUMERS E-TRADE EFFECT: TURKISH SHOE SECTOR A RESEARCH )

Yazar : Emil MAMMADOV   - Üyesi Gülmira KERİM  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 568-581
69    57


Özet
E-ticaretin son zamanlarda büyük oranda gelişmesi iş hayatına yeni bir yapı ve işleyiş biçimi getirmiştir. İşletmeler daha çok satış yapmak için e-ticaretin faydalarından yararlanmaya başlamıştır. Bu yolla ürünlerini daha geniş bir alanda müşterilerle buluştura bilmişlerdir. Tüketicilerin zamanda tasarruf ederek alışveriş edebilmeleri onların internet üzerinden alışveriş yapmalarında en önemli etkenlerden biri olmuştur. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi ayakkabı sektöründe de bu gelişim kendini göstermiştir. Son yıllara bakıldığında ayakkabı sektörünün gelişimi gözler önündedir ve sürekli de gelişmektedir. İnsanların sayısının artması ve yaşam standartlarının iyileşmesi ayakkabıya olan ihtiyacı iki katına çıkarmıştır. Ayakkabı sektörü insan giyiminin vazgeçilmez bir parçasını üretmektedir. Çalışmanın teorik kısmı 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür. 2-ci bölümde tüketicilerin satın alma davranışlarına, onları etkileyen faktörlere, davranış çeşitlerine ve satın alma karar süreci vb. kavramlara değinilmiştir. 3-cü bölümde e-ticarete, tanımına, gelişimine, araçlarına ve karşılaştığı sorunlara değinilmiştir. 4-cü bölümde ayakkabı sektörü ele alınmıştır. Son olarak Türk ayakkabı sektöründe araştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
E-Ticaret, E-Ticarette Tüketici Davranışları, Tüketici davranışları.

Abstract
The recent development of E-commerce has brought a new form of structure and functioning to the business life. Businesses have begun to take advantage of e-commerce benefits to make more sales. In this way, they have been able to bring their products to customers in a wider area. It is one of the most important factors for consumers to shop on the Internet, saving them in time. As in all other sectors, this development has shown itself in the shoe industry. In recent years, the development of the shoe industry is in front of the eyes and is constantly evolving. The increase in the number of people and the improvement of living standards has doubled the need for footwear. The footwear industry produces an indispensable part of human clothing. The theoretical part of the study consists of 5 chapters. The first part is the introduction. In the second chapter, the purchasing behavior of the consumers, the factors affecting them, the kinds of behaviors and the purchasing decision process and so on. concepts are mentioned. In the third chapter, e-commerce, definition, development, tools and the problems encountered are addressed. In the 4th section, the footwear sector is discussed. Finally, the Turkish shoe industry has been researched.

Keywords
E-Commerce, Consumer Behaviours in E-Commerce, Consumer Behaviours

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri