Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ÖZEL TELEVİZYON YAYINCILIĞININ SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA ETKİLERİ
(EFFECTS OF PRIVATE TELEVISION BROADCASTING IN TURKEY ON SOCIO-CULTURAL STRUCTURE )

Yazar : Büşra KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 253-266
64    72


Özet
Ülkemizde uzun yıllar devlet denetiminde ve tek kanal üzerinden yürütülen televizyon yayıncılığı, doksanlı yıllarda başlayan özel yayınlarla çeşitlenmeye başlamıştır. Bu çeşitlenme ile birlikte, sadece devlet kanalının gösterdiği yayınlara aşina olan Türk toplumu için yeni bir dönem başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özel televizyon yayınlarının başladığı 1990 yılından 2000’li yıllara kadar geçen on yıllık sürede, yaşanan toplumsal ve kültürel değişim sürecine televizyonun etkisini incelemektir. Elbette, bu değişimin tek faktörü televizyon değildir; toplumun değer yargıları, eğitim, çevresel faktörler gibi pek çok etken vardır. Ancak teknolojik aletler, geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaşabildiği için daha güçlü bir etkiye sahiptir. Literatür taramasıyla sınırlı bu çalışmada, doksanlı yılların televizyon programlarından hareketle, Türkiye’de televizyonun gündelik hayata nasıl dahil olduğu ve Türk insanının toplumsal hayatın bir parçası olarak televizyonu nasıl konumlandırdığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
TRT, özel yayıncılık, televizyon yayıncılığı, kültürel yapı.

Abstract
Television broadcasting being carried out in our country for many years under state supervision and through a single channel, has begun to diversify with private broadcasting that started in the 90s. With this diversification, a new era has started for Turkish people who were only familiar with the broadcasting of the state channel. The purpose of this study is to examine the effect of television on the process of social and cultural changes in Turkey from the begining of the 1990, when the private braodcasting started, until 2000s. Certainly, television is not the only factor in this change; there are many other factors, such as value judgments in society, education and environmental factors. However, as technological tools can reach a large audience quickly, they have a more significant impact on them. In this study, which is restricted to literature review, with reference to 90s television programming, it will be emphasized how television is incorporated into everyday life in Turkey and what television means for the social life of Turkish people.

Keywords
TRT, private broadcasting, television broadcasting, cultural structure.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri