Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEN ALMANYA’YA YAPILAN GÖÇLERİN OLUŞTURDUĞU GÖÇMEN EDEBİYATI
(MIGRANT LITERATURE CREATED BY MIGRATIONS FROM TURKEY TO GERMANY )

Yazar : Dönüş CESUR YAŞAR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 439-450
64    82


Özet
Göç toplumları etkileyen, değiştiren bir kavramdır. Türkiye’yi etkileyen en önemli göçlerden biri Almanya'ya yapılan işçi göçüdür. 1961 yılında başlayan işçi göçü akımıyla Almanya'ya yoğun bir Türk göçü hareketi olmuş, başlarda geçici olan bu göç yerini kalıcılığa bırakmıştır. Zamanla Türk göçmenler Almanya’da yerleşik hayata geçerek Alman toplumunu etkilemiş kendileri de göçün neden olduğu bu değişimden etkilenmiştir. Almanya’da yaşayan Türk yazarların oluşturduğu göçmen edebiyatının incelendiği bu çalışmada, 1961’den günümüze Türkiye’den Almanya’ya yapılan işçi göçünün tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş, giriş bölümünde göç olgusu, nedenleri ve sonuçları hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Almanya’ya yerleşen Türk göçmenlerin ve misafir işçilerin Almanya’daki sosyal yapısı incelenmiş ve Almanya’da yaşayan Türklerin dil problemlerinden bahsedilmiştir. Bu makalede Almanya’da yaşayan Türk yazarların Alman edebiyatına katkıları ve göçmen yazarların Türkçe ya da Almanca kaleme aldığı eserlerindeki kültür ve dil özelliklerinin gösterilmesi amaçlanmakta ayrıca göçmen edebiyatını oluşturan yazarların bazı eserlerinden bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Göç, İşçi Göçü, Misafir İşçi, Göçmen Edebiyatı

Abstract
Migration is a concept which influences and changes the society. One of the most important migration which influenced Turkey is labor migration made to Germany. Labor migration started in 1961 from Turkey to Germany and an intensive migration movement of Turks took place, which was temporary in the beginning, then left its place to permanence. Eventually, Turks adopted a permanent settlement in Germany, influenced German society and were influenced by this change caused by migration. In this study, the Migrant Literature created by Turkish writers who live in Germany has been examined and it focuses on the historical development of labor migration from Turkey to Germany from 1961 to today in the prologue, After giving brief information about the migration phenomenon, its causes and results, Turkish Migrants who settled in Germany and Guest Worker's social structure in Germany has been examined and the language problems of Turkish citizens who lived in Germany has been mentioned. In this article, it is aimed to show the contribution of Turkish writers living in Germany to German Literature and the culture and language features in the works of migrant writers, written in Turkish or German, also some of the works of the Turkish writers who created Migrant Literature has been mentioned.

Keywords
Migrant, Labor Migrant, Guest Worker, Migrant Literature

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri