Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


‘TÜRK HALK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİ’NDE SARISÖZEN’İN ROLÜ
(THE ROLE OF SARISÖZEN IN TURKISH FOLK MUSIC TERMINOLOGY )

Yazar : Sevilay ÇINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 102-118
23    19


Özet
Yalın haliyle bir alanla ilgili kullanılan terimlerin tümü olarak tanımlanan terim bilimi (terminoloji), nitelikli ve anlaşılır çalışmaların oluşumu ve devamlılığı amacıyla tartışılması gereken bir sahadır. Halk ağzının belkemiğini oluşturduğu Türk Halk Müziği (THM) terminolojisi de pek tabii ki bu amaç doğrultusunda ama maalesef cevaplanması gereken soruların ihmalleri nedeniyle ayrıca tartışılmayı bekleyen bir sahadır. Soruların cevaplanması için de durum tespiti yapmak yani THM terminolojisinin nasıl ve hangi süreçte biçimlendiğini, ilgili süreçte kimlerin rol aldığını saptamak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür-sanat politikalarının yeni şekillenmeye başladığı bir dönemde, yaşamında ve dolayısıyla THM tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak niteleyebileceğimiz Muzaffer Sarısözen’in (1899-1963), kullanmış olduğu terminoloji, pek tabii ki derlemeci ve arşivci kimliğiyle Türk halk müziği repertuvarına, hoca kimliğiyle öğrencilerine, şef kimliğiyle sanatçılara, araştırmacı kimliğiyle müzik bilimi dünyasına, yapımcı-yayıncı kimliğiyle radyo (TRT) ve dolayısıyla dinleyicilerine sağladığı katkılar bağlamında önem arz etmektedir. Bu noktada, Sarısözen’in titizliği ve hassasiyetiyle bütünleşen çalışmalarında kullandığı terminolojiden hareketle, Coğrafi farklılıktan ortaya çıkan çeşitliliği yazı diline nasıl aktarmıştır? Bu çeşitliliği karşılayacak dili nasıl kullanmıştır? Yeni terimler üretme yoluna gitmiş midir? Dolayısıyla, THM terminolojisinin biçimleniş sürecinde Sarısözen’in rolü nedir? sorularına yanıt ararken, Sarısözen’in kullanmış olduğu terminoloji üzerinden bugün kullanmakta olduğumuz THM terminolojisine bir bakış ve ilgili saha adına tartışma sağlayacağız.

Anahtar Kelimeler
THM Terminolojisi, Terminoloji Oluşum Süreci, Halk Ağzı, Muzaffer Sarısözen.

Abstract
The term science (terminology), which is defined as the terms used in all terms related to a field, is a field that needs to be discussed for the formation and continuity of qualified and comprehensible studies. The Turkish Folk Music (TFM) terminology, which is the backbone of the lay terminology, is, of course, a field that is expected to be discussed for this purpose but unfortunately due to the negligence of the questions to be answered. In order to answer the questions, it is necessary to determine the situation in which and how the terminology of TFM is formed and who is involved in the process. At that period when the shaping of the new Republic of Turkey's cultural policy, The terminology used by Muzaffer Sarısözen (1899-1963), who can be described as the beginning of a new era in TFM, and hence life history TFM can describe (1899-1963), is obviously very important because of his compiler-archivist, teacher, conductor, researcher and producer-publisher identities are important in terms of its contribution to the TFM repertoire, students, vocal performers, music science and Turkish public. At this point, by using the terminology used in Sarısözen's meticulousness and precision studies; how did he convey the diversity that emerges from the geographical difference into the written language? How did he use the language to meet this diversity? Is he going to produce new terms?, Therefore, what is the role of Sarısözen in the process of forming the TFM terminology? while looking for answers to the questions, we will provide an overview of the terminology of TFM that we are using today through the terminology used by Sarısözen.

Keywords
TFM Terminology, Terminology Formation Process, Lay Terminology, Muzaffer Sarısözen.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri