Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF MUSIC TEACHERS ABOUT THE SECONDARY MUSIC COURSE TEACHING PROGRAM )

Yazar : Orçun ÇALKAP    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 277-290
83    64


Özet
Müzik öğretmenlerinin ortaokul müzik dersi öğretim programı hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel veriye dayalı genel ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Konya ili Karatay, Meram ve Selçuklu merkez ilçelerinde ortaokullarda görev yapan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tunalı (2009) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Araştırma genelinde ortaokul müzik öğretmenlerinin müzik dersi öğretim programına ilişkin algı düzeyleri yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik Dersi Öğretim Programı, Konya, Ortaokul

Abstract
This research, which aims to determine the opinions of music teachers about the secondary school music lesson curriculum, is a research in the general and relational survey model based on quantitative data. The study population consists of music teachers working in secondary schools in Karatay, Meram and Selçuklu districts of Konya. In the study, the scale developed by Tunali (2009) was used as the data collection tool. Overall, the perception levels of music teachers in secondary schools were high.

Keywords
Music Course Teaching Program, Konya, Secondary School

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri