Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 Numaralı Manastır Şeriye Sicil Defterinin 1-64 Sahifelerinin Konu Fihristi 1040-1051 (1631-1642
(8 NUMBERED MANASTIR ŞERİİYE REGISTRATION OF 1-64 HOUSES OF THE REGIONAL BOOK 1040-1051(1631-1642) )

Yazar : Esra ERİKCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 654-747
93    82


Özet
Şer’iye sicilleri, tarih süreci içerisinde kültür, medeniyet, idâri, sosyal, ekonomik, hukukî yapı ve şehir hayatı hakkında bilgi edinmemizi sağlayan en önemli kaynaklardan biridir. Birinci elden kaynak değerindeki bu vesikalar, Osmanlı dönemi şer‘i mahkeme kayıtlarını içermektedir. Bu defterin ve içeriklerinin yayınlanması, Osmanlı toplumunun kültürel hayatını, günlük yaşamını ve devletin hukukî yapısını ortaya koymaktadır. Bu nedenle şer‘iye sicil defterlerinin incelenmesi ve tanıtılması bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, Manastır kadı mahkemesinin hicri 1040-1051(1631-1642) yılları arası mahkeme kayıtlarını içeren 8 numaralı defter hakkında bilgi verildikten sonra 1-64 sahifeleri incelenerek tanıtılmıştır. 8 numaralı defter hakkında bilgi verdikten sonra şer‘iye sicilleri hakkında kısa bir bilgi verilerek defterde yer alan belgelerin tasnifi yapılmış ve belgeler özet şeklinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Manastır, Şer‘iye Sicilleri

Abstract
The series registers are one of the most important sources of information about culture, civilization, administrative, social, economic, legal structure and city life. The documents in the first hand source include Ottoman court records. The publication of this book and its contents reveals the cultural life of the Ottoman society, its daily life and the legal structure of the state. Therefore, thr examination and introduction of the Ser‘iye registry boks is of great importance in terms of contributing to the studies to be carried out in this field. In this article, after informing about the book number 8 which contains court recods between 1040-1051(1631-1642) of the Manastır kadi court, it was introduced by examining 1-64 boards. After giving informaton about the book number 8, a brief information about the records is given and the documents in the book are classified and presented as documents.

Keywords
Ottoman State, Manastır, Records of Sharia

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri