Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK GELİŞİMİNDE SEKTÖR İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
(INDUSTRIAL CO-OPERATION EVALUATİON FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS STUDYING IN VOCATIONAL COLLEGES )

Yazar : Çetin Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 61-75
101    82


Özet
Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın evrenini Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki araştırmada, öğrencilerin işletmelere uyum düzeyleri ve öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimine ilişkin değerlendirmelerinin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşma durumu çeşitli istatistiksel teknikler yardımıyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda, cinsiyet ile öğrencilerin işletmeye uyumu arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, işletmenin öğrenim görülen bölüme ilgi düzeyi ile öğrencilerin işletmeye uyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meslek Yüksekokulu, Uyum, Beceri.

Abstract
The universe of this study conducted through survey model constitutes the students attending vocational colleges in both state and foundation universities in Turkey. Diversification situations, such as adaptation levels of the students to businesses and students’descriptive character of the evaluations about skill educations in the businesses has been searched through various statistical techniques. At the end of the study, it has been figured out that there is no meaningful relation for the students’ adaptation to the businesses about gender statistically and there is a meaningful relation between the students’ connection level of the attended programme and adaptation level to the businesses statistically.

Keywords
Vocational College, Adaptation, Skill.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri