Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HIZLI YEMEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ZİNCİR MAĞAZA İŞLETMELERİNDE STOK YÖNETİMİ
(INVENTORY MANAGEMENT IN CHAIN ??STORES AT THE FAST FOOD INDUSTRY )

Yazar : Hüsnü Sinan GÜNGÖR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 492-511
89    55


Özet
Günümüz sosyo ekonomik şartlarının etkisi ile değişen yaşam standartları, temposu yüksek yorucu çalışma hayatı ve bununla birlikte iş seyahatlerinin çoğalması, genç nüfusun artması ile gençlerin dışarıda daha çok vakit geçirmeleri, hanede çalışan kadın sayısının çoğalması, hane halkının bireysel olarak zamandan tasarruf etme tercihinin artmasına neden olmaktadır. Daha sayamadığımız nice nedenlerle birlikte dışarıda daha çok vakit geçirme arzusunun artması ve tempolu günlük iş sürecinde çalışanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için fazla zaman ayıramamaları bazı sektörel çalışma sahalarının gelişmesine neden olmuştur. Bu sektörlerden birisi de, kısa zamanda potansiyel tüketici kitlesine hitap eden “Hızlı Yemek Sektörü"dür. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler sayesinde bireyler, beslenme gereksinimini karşılamak için daha az zaman ayırmakta ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmektedirler. Hızlı yemek sunumu tarzında hizmet veren işletme sayısının giderek artıyor olması bu işletmeleri belirli markaların çatısı altında olmak üzere zincir mağazalaşma sistemlerine dahil olmaya itmektedir. Bu sektörde zincir mağaza olarak faaliyette bulunan işletmeler, bir yandan nihai tüketici kitlesine markanın standart kalitesini sunarak kar elde etmeyi amaç ederken diğer taraftan da yüksek cirolu satış yapmayı ve brüt karlılığını arttırmak için etkin stok yönetimi ile birlikte satılan ticari malların maliyetinin düşük tutmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Stok, Hızlı Yemek Sektörü, İç Kontrol Sistemi, Denetim

Abstract
The changing living standards with the effect of today's socio-economic conditions, the strenuous working life with high tempo, and the increase in the number of young women, the increase in the number of women working in the household, the increase in the number of households to save time individually. Due to the reasons we could not count more, the desire to spend more time outdoors and the lack of time to meet the nutritional needs of the employees in the brisk day-to-day business process have led to the development of some sectoral fields. One of these sectors is the tedir Fast Food Sector ıs which addresses the potential consumer population in a short time, and thanks to the businesses operating in this sector, individuals spend less time to meet their nutritional requirements and change their eating habits. The companies that operate as chain stores in this sector aim to make profit by offering the standard quality of the brand to the final consumer group while on the other hand increasing the gross profitability and making high turnover sales on the other hand. aims to keep the cost of merchandise sold together with effective inventory management.

Keywords
Stock or inventory, Fast Food, Internal Control System, Audit

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri