Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EBEVEYNLERİ CEZAEVİNDE OLAN ÇOCUKLARIN YAŞADIKLARI GELİŞİMSEL, DAVRANIŞSAL VE SOSYAL ZORLUKLARIN EKOLOJİK SİSTEM YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF DEVELOPMENTAL, BEHAVIORAL AND SOCIAL CHALLENGES BY THE ECOLOGICAL SYSTEM APPROACH TO CHILDREN WITH INCARCERATED PARENTS )

Yazar : Kızbes Meral KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 36
Sayfa : 150-159
132    91


Özet
Cezaevine giren kişi sayısında son yıllarda artış gözlenmektedir. Cezaevine girme oranlarında görülen artış cezaevine giren ebeveynlerin ve çocuklarının sayısında da artışa neden olmaktadır. Çocuğun gelişiminde doğuştan getirdiği genetik özelliklerinin yanı sıra çevresel faktörlerin de önemli olduğu iyi bilinmektedir. Ebeveynleri cezaevinde olan çocuklar da olumsuz çevre koşulları bağlamında ele alınan bir konudur. Ebeveynleri cezaevinde bulunan çocuklarla yapılan çalışmalarda ebeveynin cezaevinde olmasıyla çocuklarının psiko-sosyal refahlarının azalması, akademik başarısızlıklar yaşamaları, anti sosyal ve suçla ilgili davranışlarının artması dâhil olmak üzere pek çok doğrudan ve dolaylı bağlantılar olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, ebeveynleri cezaevinde olan çocukların yaşadıkları gelişimsel, davranışsal ve sosyal zorluklar Bronfenbrenner’ın öne sürdüğü Ekolojik Sistem Yaklaşımı bağlamında ele alınıp incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cezaevi, Ebeveyn, Çocuk, Cezaevinde olan ebeveynler

Abstract
The number of people entering prison has increased in recent years. The increase in prisons leads to an increase in the number of parents and children entering prison. It is well-known that environmental factors are important as well as the genetic characteristics of the child. Children whose parents are in prison are also considered in the context of adverse environmental conditions. In studies conducted with children in prison, there are many direct and indirect links, including the fact that the parents are in prison and their children have reduced their psychosocial well-being, experience academic failures, and increase their anti-social and criminal behavior. In this study, the developmental, behavioral and social difficulties experienced by the children of their parents in prison were examined in the context of the Ecological System Approach proposed by Bronfenbrenner.

Keywords
Prison, Parents, Children, Parental incarceration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri